Svaz průmyslu a dopravy ČR otázku zaměstnávání cizinců ze třetích zemí řeší dlouhodobě. Firmy nejčastěji využívají právě tzv. Režim Ukrajina. Od 1. 8. 2016 tento projekt umožňuje zaměstnávat v České republice středně a méně kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Svaz průmyslu a dopravy ČR plní v projektu Režim Ukrajina roli garanta, zpracovává žádosti, poskytuje konzultace, pomáhá firmám. „Nejvíce firmy poptávají personál pro obsluhu strojů, řidiče, montážní dělníky, svářeče, soustružníky, ale také betonáře nebo čalouníky nábytku. Od začátku srpna 2016 až do 25. července 2017 jsme pomohli coby garanti projektu vyřídit celkem 84 českým firmám žádosti o zaměstnání 1290 Ukrajinců,“ uvádí Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Aktuální nastavení projektu umožňuje firmám získat touto cestou maximálně 9.800 osob ročně. Pro úřady to tedy znamená vyřídit přibližně 800 žádostí měsíčně. „Ministerstvo zahraničních věcí ČR se zasadilo o personální navýšení úředníků na Generálním konzulátu ve Lvově, počet pracovníků, kteří zpracovávají žádosti o zaměstnaneckou kartu, nutnou pro práci v ČR, zvýšilo i Ministerstvo vnitra, za což děkujeme. Bohužel i přesto jejich kapacity nestačí. Nábor do zaměstnání trvá velmi dlouho. V současné době čekají ukrajinští uchazeči o práci v České republice na termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátu ve Lvově 109 dní. Poté jejich žádost zpracovávají úředníci ve Lvově a následně v České republice. Pak teprve obdrží rozhodnutí, jestli dostanou zaměstnaneckou kartu nebo ne. Evidujeme, že počet osob zařazených na čekací listinu v květnu naplnil ze 60 % kvótu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu připadající už na září 2017,“ doplňuje Jitka Hejduková.

Od začátku května mají zaměstnavatelé také možnost podat v rámci Režimu Ukrajina tzv. hromadnou žádost, pokud nahlašují najednou 50 a více uchazečů. Tyto žádosti vyřizuje Zastupitelský úřad v Kyjevě. Roční kvóta pro hromadné žádosti je nastavená na 600 Ukrajinců ročně.

„Doufáme, že druhý rok Režimu Ukrajina bude opět fungovat, aby pomohl českým firmám řešit akutní nedostatek lidí. Naši úředníci na Ukrajině mají už ale zcela naplněnou kapacitu. Svaz proto prosazuje, aby se aktivity obdobné Režimu Ukrajina rozvíjely i ve vztahu k jiným zemím, popřípadě vůči konkrétním firmám, i s nastavením určitých garancí ze strany tuzemského zaměstnavatele pro návrat pracovníků do domovské země,“ uzavírá Jitka Hejduková.

JAK HODNOTÍ REŽIM UKRAJINA SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR A ZAPOJENÉ FIRMY

„Získat dnes řidiče v ČR znamená pouze přetahovat lidi z jedné firmy do druhé, což neřeší skutečný nedostatek pracovních sil. Přestože jsme řidičům zvýšili mzdy, problém přetrvává. Proto jsme velmi uvítali pomoc Režimem Ukrajina. Zpočátku, koncem roku 2016, ambasáda reagovala v řádu 2-3 týdnů a žadatelé obdrželi termíny k předložení žádosti většinou do měsíce. Dnes je celý proces hodně časově náročný a trvá od podání žádosti na ministerstvo práce a stanovení termínu na ambasádě 6-9 měsíců. K tomu musíme připočíst dobu pro vyřízení žádosti a dostáváme se k ročnímu termínu,“ uvádí Karel Dvořáček, výkonný ředitel BOHEMIA transport CZ, a dodává: „Potřeba firem navýšit počet zaměstnanců souvisí především s vyhlášenými tendry zákazníků a máme na to maximálně 1-3 měsíce. Proto mnohdy prohráváme se zahraniční konkurencí. Ale i přesto chci poděkovat za upřímnou snahu vše řešit a přispět tak ke zvýšené konkurenceschopnosti našich společností.“

„Přestože víme, že projekt má slabiny, tak firmám pomáhá. Má relativně přísně nastavená pravidla, díky nim můžeme vyloučit neseriózní subjekty, umožnit zaměstnavatelům legální nábor potřebných pracovních sil a současně stát získá jasný přehled kdo, do jaké firmy, za jakých podmínek a na jak dlouho přichází na český trh práce ze třetích zemí. Tím můžeme předcházet nekontrolovanému přísunu cizinců ze třetích zemí, ke kterému v době zásadního nedostatku pracovních sil aktuálně zřejmě dochází,“ vysvětluje Jitka Hejduková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Projekty jsou příkladem transparentní regulované ekonomické migrace probíhající podle předem daných konkrétních pravidel, která se navíc mohou dle aktuální potřeby flexibilně upravovat.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-