Výsledky šetření podle portálu korespondují s rostoucím tlakem na pracovním trhu. V některých oborech na jednu pozici již nyní připadá v průměru přes 40 uchazečů, primát drží administrativa se 70 uchazeči na každé pracovní místo.

Celkem 59 procent z 1152 respondentů ankety by přijalo rekvalifikaci na stejné nebo vyšší úrovni vzdělání, než jaké dosud dosáhli. Dalších 28 procent připouští při rekvalifikaci i nižší úroveň vzdělání. Pouze sedm procent lidí vyjádřilo přesvědčení, že práci budou i nadále hledat jen ve své nynější profesi. Pro zbylých šest procent není toto téma v současnosti vůbec aktuální.

„Vysoká míra ochoty rekvalifikovat se je rys, který přispívá pružnosti na trhu práce. Klíčová je přitom volba vhodného oboru i konkrétní profese. Na českém trhu je totiž dlouhodobě jistá nerovnováha. Zatímco například v administrativě lidé uplatnění získávají jen s velkými obtížemi, u řady technických specializací mají firmy o kvalifikované zaměstnance i v současných podmínkách nouzi,” citoval server Finanční noviny.cz Tomáše Ervína Dombrovského ze společnosti LMC, která portál Práce.cz provozuje.

Zajímavá je také skutečnost, že poměrně velká část uchazečů o práci je ochotná při rekvalifikaci přijmout i nižší úroveň vzdělání. Svědčí to o tom, že hledají opravdu praktické dovednosti. Při snaze získat v nové profesi uplatnění je prý však klíčové přesvědčit zaměstnavatele o tom, že danou práci chce uchazeč opravdu vykonávat i v delším časovém horizontu.

-pda-

Co si myslíte o rekvalifikacích? Jsou správnou cestou, jak změnit obor svého dosavadního působení?

Řekněte svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.