Jejich cílem je například posílení kvalifikace pracovní síly ve vybraných růstových odvětvích národního hospodářství nebo realizace rekvalifikačních kurzů a poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání evidované na Úřadu práce ČR (ÚP). S novelou zákona o zaměstnanosti je připravován nástroj zvolené rekvalifikace. Uchazeč o zaměstnání si bude moci vybrat sám rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení. Podle vlastního uvážení si tak zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání. Podmínkou však je, že ÚP musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče.

Zatímco dříve si člověk vystačil se zaměřením na jeden obor, který v mládí vystudoval, v dnešní době začíná být stále důležitější tzv. víceprofesní kariéra, kdy si jedinec rozšiřuje své znalosti i během své kariéry. Také platí, že už rodiče by měli při výběru školy brát ohled na situaci na trhu práce a řídit se mimo jiné tím, o které obory je či není zájem.

-pda-