Dozvíte se více o:

  • regionálních zastoupeních SP ČR a jak vypadá pracovní náplň našich regionálních manažerů,
  • bezplatných vzdělávací akcích, které pro Vás ještě připravujeme,
  • zkušenostech zaměstnavatelů, kteří již s regionálními zastoupeními spolupracovali a co jim to přineslo.

Prostor bude věnován i příspěvkům k:

  • zákoníku práce a kolektivnímu vyjednávání (přednášející: Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské, SP ČR) a
  • odbornému školství ve vztahu k trhu práce (přednášející: Miloš Rathouský, zástupce ředitele Sekce hospodářské politiky, SP ČR

Úplný program, možnosti přihlášení a další informace o konferenci.

Účast na konferenci je bezplatná.