Informace o krajských tripartitách z hlediska zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR získáte u regionálních manažerů SP ČR.