Základní informace o fungování krajských tripartit uvádíme pod odkazy níže. Podrobnější informace z hlediska zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR získáte u regionálních manažerů SP ČR.