Sociální dialog

Regionální tripartita v Plzeňském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Regionální tripartita v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj

Tripartita byla ustavena dne 17. 3. 2009. Dosud se uskutečnily celkem 4 zasedání. Mezi hlavní témata RHSD Plzeňského kraje patří především projevy dopadů krize a jejich řešení, poradenství v oblasti řízení osobních financí, preventivní činnost se zaměřením na sociálně vyloučené skupiny, kvalita a efektivita zdravotní péče, spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělávacím systémem, vytváření nových pracovních příležitostí obcemi, dopravní obslužnost území a regionů, údržba a opravy dopravní sítě a rozvoj cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

Dosavadní průběh jednání:

Dne 17. 3. 2009 byla ustanovena regoinální RHSD Pk, bylo schváleno předsednictvo, statut a jednací řád.

Dne 23. 6. 2009 představila hejtmanka kraje Mudr. Emmerová návrh a aktivitu kraje Vysočina „Strategie kraje“ – navrhla vytvoření podobného dokumentu a popis a vytyčení hlavních úkolů a problémů v kraji. Na jednání byla dále vyzdvižena témata nezaměstnanosti v mikroregionech Kraje – např. Tachovsko, Stříbrsko, Bezdružicko. V poslední jmenované oblasti dosahuje nezaměstnanost až 17%, souhrnná nezaměstnanost Plzeňského kraje dosahuje 6,2%. Dále byla prezentována nutnost řešení odborného školství a především odborných učilišť a nedostatku studentů v dělnických profesích.

Dne 21. 10. 2009 byla přednesena zpráva „Rokycanské iniciativy“ – jednání zástupců zaměstnavatelů, Úřadu práce v Rokycanech a OHK Rokycany o stavu a výhledu nezaměstnanosti v okrese Rokycany. V průběhu jednání se dále jednalo o tématech: využitelnost a praktické využití evropských fondů na území PK, situace ve zdravotnictví – výstavba nemocnice Klatovy, situace v odborném školství, financování ústavů pro seniory, rostoucí nezaměstnanost na území kraje – mikroregion Stříbro

Dne 16. 3. 2010 bylo jednání rozšířeno o zástupce úřadů práce Plzeňského kraje (dále jen "PK"), byla představena problematika Euroregionů a příhraniční spolupráce, byl představen projekt PK „PK-bezpečný kraj“, předneseny zprávy o vývoji nezaměstnanosti v mikroregionu Tachovsko a Stříbrsko, účastníci byli seznámeni s materiálem „Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků“.

Zástupci zaměstnavatelů:
Báča Kamil, Mgr.
Svaz postižených civilizačními chorobami
Brůzl Roman, Ing. Svaz obchodu a cestovního ruchu
Karas Stanislav, Ing.
Hospodářská komora ČR
Mužík Zdeněk, Ing Krajská Hospodářská komora Plzeňského kraje
Šíma Jaroslav, Ing. Krajská agrární komora Plzeňského kraje
Zeman Miloslav, Ing. OHK Plzeňsko
Průša Josef, Doc. Ing., CSc. 
ZČU
Sobota Zdeněk, Ing. Obzor VD Plzeň
Miroslav Bednář Svaz průmyslu a dopravy ČR

 


Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?