Sociální dialog

Regionální tripartita v Jihomoravském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Regionální tripartita v Jihomoravském kraji

Kraj Jihomoravský

Rada hospodářské a sociální dohody (dále jen "RHSD") Jihomoravského kraje má již dlouholetou tradici. V roce 2010 oslaví 8. výročí. Jednou za dva měsíce se potkávají členové 3 delegací -  zástupci kraje, odborových svazů a zaměstnavatelů. Každou delegaci představuje 7 zástupců.  Při RHSD je zřízeno několik komisí. Regionální manažerka Ilona Staňková zastupuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) v komisi organizační, která chystá podklady k jednání RHSD. A také v komisi pro hospodářský rozvoj, jejímž předsedou je člen RHSD Ing. Zdeněk Král, CSc. Ing. Král zastupuje v RHSD Svaz sléváren, který je odvětvovým svazem SP ČR. Hlavními tématy jednání, kterými se bude zabývat Komise pro hospodářský rozvoj a následně předkládat k projednání RHSD Jihomoravského kraje, jsou doprava, nezaměstnanost, zakázková recese, menšinové komunity. Více informací naleznete pod odkazem zde.

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?