Sociální dialog

Regionální tripartita v Jihočeském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Regionální tripartita v Jihočeském kraji

Jihočeský kraj

Tripartita v Jihočeském kraji (dále jen "JčK") byla ustavena dne 18. 5. 2009. Dosud se uskutečnily tři zasedání. Mezi hlavní témata jednání patří dopady krize a jejich řešení, údržba a opravy dopravní sítě, vytváření nových pracovních příležitostí obcemi, rozvoj cestovního ruchu v JčK a nezaměstnanost.

Dosavadní průběh jednání:

RHSD Jihočeského kraje byla ustavena přijetím vše potřebných dokumentů, orgánů a předsednictva na Ustavujícím jednání dne 18. 5. 2009. Na jednání byl představen návrh činnosti RHSD JčK pro rok 2009, po ukončení jednání proběhl tiskový briefing předsednictva.

Na 2. Plenárním zasedání RHSD JčK  dne 19. 11. 2009 bylo schváleno složení Rady pro rozvoj RLZ JčK, dalším bodem programu bylo předložení a prezentace návrhu rozpočtu JčK pro rok 2011 s výhledem do roku 2012. Po oficiální prezentaci proběhla diskuse k návrhu rozpočtu, návrh bude dále diskutován.

Závěrem jednání proběhla neformální setkání mezi jednotlivými účastníky, předseda RHSD JčK hejtman Jčk Mg.r Jiří Zimola vyjádřil přesvědčení a přání o zlepšení situace v důsledku finanční a ekonomické krize.

Na zasedání dne 29. 4. 2010 se projednával především příspěvek ředitele ÚP České Budějovice na téma vývoj nezaměstnanosti v Jihočeském kraji, Ing. Průcha z KÚ informoval o projektu „Veřejně prospěšné práce“. Na programu jednání byl dále návrh na složení orgánů Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s., závěrem jednání byly projednány změny v obsazení delegace odborů a zaměstnavatelů – byl schválen p. Michal Lehký ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zástupci zaměstnavatelů:

Dvořák Miroslav, Ing.      
Jihočeská HK
Geršl Ivo, Ing. EGE spol s r.o.
Brabec Petr, Ing.     
Schwan Cosmetics ČR s.r.o.
Homola Vladimír ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s.
Mácha Miloslav, Ing ZVVZ, a.s.
Chlan Miloslav, Ing. Lyckeby Amylex, a.s
Lehký Michal
Svaz průmyslu a dopravy ČR


Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?