Co regionální sektorové dohody přinášejí svým signatářům?

Signatáři regionálních sektorových dohod, kteří svým podpisem vyjadřují aktivní snahu a vůli řešit vybrané problémy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, získávají svým přistoupením k RSD kromě vyřešení konkrétního problému, se kterým se potýkají, také možnost účastnit se různých veletrhů, výstav a dalších podobných akcí, na nichž se mohou prezentovat. Pořadateli těchto akcí jsou různé veřejné instituce a Svaz průmyslu a dopravy ČR jako případný partner či spoluorganizátor dané akce využívá možnosti „ocenit“ tímto způsobem aktivní signatáře. Sami zástupci škol a firem vnímají příležitost představit se širší veřejnosti jako velmi přínosnou.

Cílem regionální sektorové dohody (RSD), jejímž podpisem vyjadřují zaměstnavatelé zástupci zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření, je vyřešit problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a udržet tak konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.

SP ČR má pro aktéry regionálních sektorových dohod z řad odborných škol a učilišť také možnost zprostředkovat exkluzivní návštěvy podniků, v nichž by se mohli v budoucnu uplatnit jejich absolventi. Takto byly zprostředkovány např. exkurze do Elektrárny Chvaletice a Jaderné elektrárny Dukovany pro studenty a vyučující Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci.

Burzy práce a vzdělávání

Že regionální sektorové dohody plní svůj cíl, dokazuje i aktivita partnerů Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj v oblasti elektrotechniky. Aktéři této RSD se shodli na organizaci zajímavé akce – tzv. Burzy práce a vzdělávání v Olomouckém kraji. Na burze se jako vystavovatelé představují firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla v určitých profesích a střední a vysoké školy, na kterých je možné nedostatkové vzdělání získat. V roce 2014 se uskutečnil nultý ročník této akce, v rámci kterého vznikl materiál určený pro výchovné poradce. Již následující ročník burzy konaný v říjnu 2015 nabídl přítomným výchovným poradcům tento souhrnný materiál, a jak sami zástupci škol uvedli, informace jim pomohly lépe se zorientovat v poptávce žádaných absolventů oborů a nabídce učebních oborů. Sami zaměstnavatelé vnímají burzy jako příležitost představit se veřejnosti, příležitost hledat zaměstnance, možnost podpořit ty střední a vysoké školy, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek, při náboru žáků a studentů.

Příprava profesionálních řidičů

Dalším příkladem konkrétního přínosu regionálních sektorových dohod je bezesporu Středočeský kraj. Firmy se v tomto kraji dlouhodobě potýkají s nedostatkem profesionálních řidičů, proto bylo jednou z klíčových aktivit Regionální sektorové dohody Středočeského kraje v oblasti autodopravy zvoleno rozšíření studijních oborů a získání profesní způsobilosti řidičů. Necelý rok po uzavření RSD přislíbil Krajský úřad Středočeského kraje podporu vybraných učebních oborů a financování výuky a výcviku vedoucího k získání profesních průkazů.

Potřeba zlepšit přípravu profesionálních řidičů zaznívá i z dalších regionů

Regionální sektorová dohoda Středočeského kraje v oblasti autodopravy nezůstala bez povšimnutí v ostatních krajích České republiky. Klíčové aktivity RSD, kterými jsou řešení nedostatku profesionálních řidičů nákladní i autobusové dopravy či snaha o navázání užší spolupráce mezi školami, zaměstnavateli a dalšími strategickými partnery se ukázaly jako celorepublikové. Na základě spolupráce společnosti INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a dalších strategických partnerů došlo proto k jejich rozšíření do dalších regionů. 

V červnu letošního roku o vznik RSD v odvětví autodopravy projevili zájem i klíčoví hráči v Ústeckém kraji. Návrh RSD pro Ústecký kraj vznikl jako jeden z výstupů dopravního fóra, které Krajský úřad uspořádal s partnery počátkem června tohoto roku. Jejich záměr byl velmi rychle uveden do praxe a 28. července 2016 se příslušní aktéři sešli u slavnostního podpisu Regionální sektorové dohody Ústeckého kraje v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy.

V současné době probíhají přípravy k uzavření RSD v kraji Karlovarském a Moravskoslezském. Součástí realizovaných aktivit je také chystané spuštění nového personálního, vzdělávacího a informačního portálu Truckjobs.cz, jehož součástí bude sekce Regionálních sektorových dohod, do které budou mít přístup všichni partneři a dle vybraných regionů zde budou moci sdílet veškeré informace, naplánované akce a aktivity či nalézat potřebné dokumenty a tiskové zprávy. Současně bude na Truckjobs.cz představena aplikace, která firmám a školám umožní sdílet poptávky a nabídky pro realizaci odborných praxí a stáží žáků a učitelů u firem. Přepokládané spuštění tohoto portálu je plánováno na měsíc září letošního roku.

Je možné se připojit k již existující regionální sektorové dohodě?

Ano, k již uzavřeným regionálním sektorovým dohodám se můžete kdykoliv připojit svým podpisem. Pro bližší informace o přistoupení k regionální sektorové dohodě kontaktujte příslušné regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Kontakty na jednotlivá regionální zastoupení SP ČR jsou k dispozici ZDE.

Názorným příkladem této situace je přistoupení dvou nových partnerů k Regionální sektorové dohodě Olomouckého kraje. Svým podpisem stvrdili zapojení se do vybraných aktivit regionální sektorové dohody MAS Moravská brána a Střední škola technická Přerov.

-lhe-