Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj

Cílem Regionální sektorové dohody po Zlínský kraj je dosažení optimální kvalifikační struktury lidských zdrojů pro gumárenskou a plastikářskou výrobu. Z rozhovorů se zaměstnavateli a ze zpracované rešerše vyplynulo několik zjištění. Zlínský kraj trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků s technickými (a jazykovými) kompetencemi, nesouladem mezi strukturou absolventů škol a potřebami trhu práce a tím, že kompetence absolventů škol neodpovídají potřebám firem, což vyvolává nutnost zatraktivnění technických oborů. Firmy si také stěžují na nedostatečné technické zázemí škol pro kvalitní výuku a neodpovídající roli a často i kompetence profesních (kariérních) poradců, a apelují proto na nutnost definování prioritních aktivit zaměřených na lidské zdroje ze strany veřejné správy.

Akční plán Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj proto obsahuje hlavní opatření v podobě ovlivňování kvalifikační struktury a kvality absolventů škol podle potřeb zaměstnavatelů v regionu a ovlivňování kvalifikační struktury volných pracovních sil prostřednictvím nástrojů dalšího vzdělávání.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Zlínský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 26. září 2014 ve Zlíně setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Zlínský kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Zlínský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Zlínský kraj, kontaktuje, prosím, Mgr. Richarda Koubka (rkoubek@spcr.cz, tel: 733 643 511).
Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?