Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj

Klíčovým tématem, na něž se zaměřuje Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj, je nedostatečná praxe / nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti opravy a údržby motorových vozidel. Provedená rešerše totiž ukázala, že doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje kraje. Bez rozvoje dopravy není možný ekonomický růst, obchodní činnosti a zapojení do globální ekonomiky. Zaměstnavatelé v oblasti oprav a údržby motorových vozidel nemohou najít dostatečně kvalifikované zaměstnance, a to přesto, že se jedná o obor se stabilním zázemím a zaručenou perspektivou pro budoucí rozvoje, který je zásadní pro výrobce automobilů v regionu i pro zahraniční dovozce.

Opatření, která by měla přispět k řešení nepříjemné situace na trhu práce ve Středočeském kraji a která jsou obsažena v regionální sektorové dohodě, zahrnují především rozvoj dalšího vzdělávání formou implementace principů Národní soustavy kvalifikací (akreditace, autorizace), ověření existence a případně definice nových profesních kvalifikací a jejich zpracování do nových rodných listů. Dalším krokem bude propojení odborných škol a zaměstnavatelů pro zlepšení odborné přípravy žáků v klíčových oborech výběrem vhodných škol a zaměstnavatelů pro spolupráci a nastavením prostoru pro spolupráci a její nastartování, a v neposlední řadě se partneři regionální sektorové dohody soustředí na propagaci aktivit podporujících dobré jméno oboru.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Středočeský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 25. září 2014 v Praze setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení

Regionální sektorová dohoda pro Středočeský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Středočeský kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Středočeský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

 

Aktuální dění

Dne 8. 11. 2016 proběhl separátní kulatý stůl účatníků RSD pro Středočeský kraj. Zápis z této akce je ke stažení zde.

 

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Středočeský kraj, kontaktuje, prosím, Bc. Michala Kotalíka (mkotalik@spcr.cz, tel: 225 279 812).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?