Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj

Plastikářský průmysl vykazuje dlouhodobý růst, a přesto si zaměstnavatelé v Plzeňském kraji stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Problém rozvoje lidských zdrojů v této oblasti je vnímám akutněji než v jiných odvětvích. Mnohé firmy jsou v situaci, kdy mohou nakupovat nové stroje, rozšiřovat svá výrobní zázemí, stavět nové haly, avšak nemají dostatečně vzdělané zaměstnance, kteří by jim umožnili přijímat a realizovat více zakázek. Žáci ani jejich rodiče nemají zájem o studium plastikářských oborů, přestože se jedná o perspektivní odvětví s čistým pracovním prostředím a výhodnými pracovními podmínkami.

Právě toto téma bylo podrobně zanalyzováno v rešerši pro Plzeňský kraj a jako řešení této situace byl nabídnut jedinečný nástroj rozvoje lidských zdrojů v podobě Regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj. Navržené dílčí cíle obsahují založení sdružení společností v plastikářském odvětví v Plzeňském kraji (např. formou klastru nebo klubu personalistů); další vzdělávání stávajících zaměstnanců stážemi v zapojených firmách, organizací kurzů a školení; získání akreditací vzdělávacích programů a autorizace pro potřebné profesní kvalifikace; užší spolupráci s Úřadem práce ČR; rozvoj kooperativního systému v odborném vzdělávání; hlubší integraci Národní soustavy kvalifikací do trhu práce a širší zainteresování základních škol.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Plzeňský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 16. září 2014 v Plzni setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Plzeňský kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Plzeňský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.
 

Regionální sektorová dohoda pro Plzeňský kraj se soustředí na kvalifikované pracovníky pro plastikářský průmysl

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Plzeňský kraj, kontaktuje, prosím, Michala Lehkého (mlehky@spcr.cz, tel: 734 393 675).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?