Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj představuje nástroj k řešení nedostatku kvalifikovaných lidí v elektrotechnických oborech v regionu. V kraji totiž vykazují tři čtvrtiny zaměstnavatelů nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. V celostátním měřítku v oboru Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika pociťuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců 64 % firem a v posledním roce se snížil počet absolventů elektrotechnických oborů o dalších 1,7 tisíc. Na vzniku tohoto stavu se velkou měrou podílela skutečnost, že v roce 2013 ubylo absolventů elektrotechnických oborů na úkor nového oboru Informační technologie ze skupiny Informatické obory. Dalšími příčinami jsou disproporce mezi požadavky zaměstnavatelů a reálnou možností vzdělávacího systému v kraji a to, že v kraji není technická vysoka škola, přičemž výzkum a vývoj se bez těchto odborníků neobejde.

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj navrhuje pro nápravu této situace využít opatření ve formě poskytování učňovských a středoškolských stipendií, užší spolupráce středních, základních škol s firmami, přípravy zaměstnanců podporou celoživotního vzdělávání, podpory technického vzdělávání ze strany firem i organizací a státní správy a samosprávy, „výroby" zaměstnanců dle zásad Národní soustavy kvalifikací a mnoho dalších.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Olomoucký kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 18. září 2014 v Olomouci setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Olomoucký kraj

 

 K Regionální sektorové dohodě pro Olomoucký kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.
 

Regionální sektorová dohoda pro Olomoucký kraj pomůže vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických oborech

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Olomoucký kraj, kontaktuje, prosím, Mgr. Richarda Koubka (rkoubek@spcr.cz, tel: 733 643 511).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?