Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj se zaměřuje na nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace. K dílčím cílům, které dohoda obsahuje, patří využívání systému dalšího vzdělávání založeného na Národní soustavě kvalifikací a na oborech vzdělávání k doplnění potřebného počtu kvalifikovaných techniků a řemeslníků pro trh práce Moravskoslezského kraje, podpora rozvoje spolupráce zaměstnavatelů, škol (zejména střední odborné školy technického zaměření) a veřejné správy.

Nástroje, pomocí nichž budou stanovené disproporce řešeny, představují například zvolené rekvalifikace osob vedených v evidenci nezaměstnaných Úřadu práce (Aktivní politika zaměstnanosti); zkrácené vzdělávací programy pro dospělé (viz příklad vyučeného autoelektrikáře, který může během jednoho školního roku získat vyučení v oboru elektrikář při studiu příslušného oboru); dále pak systém Národní soustavy kvalifikací a autorizovaných osob pro klíčové technické a řemeslné profese/kvalifikace v MSK; využití aktuálních oborů vzdělávání pro nabídku nedostatkových kvalifikací (viz např. profese „kovář" v rámci výučního oboru „Podkovář a zemědělský kovář") a využití platformy partnerství Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Moravskoslezský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 24. června 2014 v Ostravě setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Moravskoslezský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj

Tisková zpráva: Společnost TATRA TRUCKS a.s. přistupuje k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Moravskoslezský kraj

K Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

 Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Moravskoslezský kraj, kontaktuje, prosím, Petra Holicu (pholicar@spcr.cz, tel: 733 643 510).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?