Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj

Takzvaná černá řemesla patří v Karlovarském kraji k tradičním oborům, a přestože představují významný segment trhu práce, trpí nedostatkem uchazečů o práci i o jejich studium. Černá řemesla přitom nabízejí výborné zázemí v podobě aktivit místních společností, přesto mladí lidé nemají zájem o takovou práci. Karlovarský kraj hlásí kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků v této oblasti, a proto se rozhodl přistoupit ke zpracování a uzavření regionální sektorové dohody, která by měla být účinným a především rychlým nástrojem řešení tohoto stavu.

Opatření, která jsou součástí Akčního plánu regionální sektorové dohody, zahrnují kupříkladu zajištění Autorizovaných osob pro ověřování výsledků dalšího vzdělávání a vzdělávacího zázemí pro řemeslné obory, širokou mediální kampaň a propagaci řemeslných oborů jako moderních, bezpečných a „perspektivních", podporu prvků duálního systému vzdělávání a učňovských i maturitních oborů formou užší spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů a vypisováním stipendií ze strany zaměstnavatelů i krajské samosprávy.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Karlovarský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 2. září 2014 v Karlových Varech setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Karlovarský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Karlovarský kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Karlovarský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Karlovarský kraj, kontaktuje, prosím, Michala Lehkého (mlehky@spcr.cz, tel: 734 393 675).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?