Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj

Za posledních 15 let se nevyučil ani jeden absolvent ve slévárenských oborech, např. pro vykonávání zaměstnání v pozicích formíř – jádrař, hutní technik technolog, hutník tavič neželezných kovů, slévárenský technik a mnoha dalších. V Jihomoravském kraji nejsou v tomto oboru k dispozici ani absolventi s maturitou ve slévárenství. Slévárenské a strojírenské firmy volají po kvalifikovaných zaměstnancích, které si už nebudou muset složitě a dlouze zaučovat.

Řešení tohoto problému se věnuje Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj. Opatření, která přispějí k nápravě nedostatku kvalitních slévačů, zahrnují mimo jiné podporu „technického myšlení" na všech úrovních, propojení škol a firem z oboru, popularizaci nedostatkových oborů, revizi profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací a rozšíření sítě autorizovaných osob, apod.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Jihomoravský kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 3. září 2014 v Brně setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Jihomoravský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Jihomoravský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Jihomoravský kraj, kontaktuje, prosím, Kateřinu Budínkovou (kbudinkova@spcr.cz, tel: 733 643 515).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?