Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj

Vzhledem k dlouhodobě klesajícímu počtu absolventů v oborech Elektrotechniky a energetiky, stagnujícímu počtu žáků základních škol přijatých do oborů Elektrotechniky a energetiky a také díky nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v těchto oborech, vyslovili zástupci OŠMT Jihočeského kraje a Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích doporučení pro vytvoření Regionální sektorové dohody pro oblast elektrotechniky a energetiky. Tato sektorová dohoda pomůže ke zlepšení vazeb mezi školami a firmami a bude směřovat k naplnění trhu práce požadovanými profesemi.

K tomu slouží aktivity jako nastavení spolupráce firem a škol ohledně poskytování odborných praxí žákům SŠ, vytvoření „metodiky praxí", zaměření se na výchovné poradce, iniciování rozšíření autorizovaných osob pro chybějící obory Elektrotechniky a energetiky, rozšíření nabídky profesních rekvalifikací včetně rekvalifikací zvolených dle požadavku zaměstnavatelů a jejich propojení s Národní soustavou kvalifikací, propagace elektrotechnických oborů a příklady dobré praxe.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Jihočeský kraj ke stažení


Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 18. září 2014 v Českých Budějovicích setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Jihočeský kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Jihočeský kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Jihočeský kraj, kontaktuje, prosím, Michala Lehkého (mlehky@spcr.cz, tel: 734 393 675).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?