Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období červen – srpen 2017 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na další akce v regionech, které jsou plánovány v nejbližší době.

 

ZVEME VÁS

STALO SE

 • Na konci června 2017 se v Plzni konalo diskusní fórum na téma zaměstnávání cizinců v ČR. Na tomto diskusním fóru byli účastníci informováni o novelách zákonných norem upravujících zaměstnávání cizinců.
 • V Českých Budějovicích se 15.6.2017 konal již třetí ročník výstavy Dobrodružství s technikou. Na této výstavě bylo k vidění mnoho technických novinek, elektrotechnických vychytávek a dalšího.
 • Boj o Regionální sektorovou dohodu v oblasti autodopravy ve Středočeském kraji.
 • Dne 2. června 2017 se po roce opět uskutečnila odborná konference Technické fórum Kraje Vysočina 2017″ na zámku Valeč u Třebíče. Tématem letošního ročníku, kromě technického a odborného vzdělávání, byly také příklady fungující podpory zemědělského středoškolského vzdělávání.
 • Dvacet jedna nejšikovnějších mladých řemeslníků bylo oceněno v rámci devátého ročníku přehlídky České ručičky.
 • Ministr průmyslu a obchodu jednal s firmami Moravskoslezského kraje – jednání se věnovalo především podpoře podnikání a investic. 
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR má dva nové členy v Moravskoslezkém kraji – firmy V-NASS a SMVAK.
 • V liberecké Magna Exteriors se 30. 8. 2017 uskutečnil interaktivní workshop s názvem “Péče o dítě jako firemní benefit”. Hlavním cílem akce bylo představit benefity a úskalí spojená se zavedením různých typů předškolních zařízení péče o dítě a současně poskytnout prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností s jejich realizací a provozem.
 • Ručičky krajepředstavily v červnu v Plzni technické obory – již tradiční akce seznámila žáky škol a veřejnost s technickými obory i se školami, které je vyučují.
 • Studenti se pustili do řešení přerovských dopravních problémů –  v pořadí osmadvacátý středoevropský mezinárodní dopravní seminář hostil na začátku června v Přerově padesátku studentů.
 • Na Univerzitě Palackého se na počátku června uskutečnila dvoudenní nadnárodní konference, která se zabývala transferem technologií ČR.
 • Seminář nazvaný „Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoji“ uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje společně s agenturou CzechInvest s cílem předat důležité informace a aktuality zástupcům sociálních podniků i těm, kdo o založení takového podniku teprve uvažují.
 • V prostorách Krajského úřadu ve Zlíně se 14. června uskutečnilo již třetí pracovní jednání Výkonné rady, která pracuje v rámci Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje, a jehož členem je také regionální manažer SP ČR Richard Koubek.
 • Ke konci června 2017 se v Plzni konalo diskusní fórum na téma zaměstnávání cizinců v ČR – byli účastníci informováni o novelách zákonných norem upravujících zaměstnávání cizinců.
 • Vedení těžební společnosti OKD předpokládá, že se v příštím roce zavřou doly Darkov a Lazy na Karvinsku. V souvislosti s tím očekává také výrazné snížení počtu pracovních míst ve firmě.
 • Začínajícím podnikatelům i fungujícím firmám v regionu poskytne účinnější podporu Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), které by mělo přivést do regionu více rostoucích a exportujících firem, investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje i zajistit intenzivnější propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.
 • Úřad zmocněnce vlády ve spolupráci s regionálními partnery uspořádal v Ostravě odborný workshop nazvaný „Flexibilita pracovního trhu v návaznosti na zahraniční kvalifikovanou sílu“. Setkání zástupců zaměstnavatelů a institucí, zabývajících se problematikou zaměstnávání cizinců, potvrdilo, že poptávka ze strany firem po zahraničních pracovnících sílí.
 • SP ČR chce zabránit kolapsu dopravy v liberecké průmyslové zóně Jih – SP ČR zorganizoval již druhé setkání, aby společně s Libereckým krajem a vedením města řešil problémy, které nedostatečná kapacita silnice firmám způsobuje.

 -lhe-