Seznamte se se zajímavými událostmi, které se uskutečnily v období duben – srpen 2018 v krajích České republiky. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na další akce v regionech, které jsou plánovány v nejbližší době.

ZVEME VÁS

STALO SE

 • Projekt duálního vzdělávání zahajuje druhý školní rok – V příštím roce se z Moravskoslezského kraje rozšíří i do dalších třech krajů.
 • Živou knihovnu povolání v Ostravě oživí novinky – Živá knihovna povolání se uskuteční v Ostravě 19. září opět ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Nově budou moci účastníci komunikovat on-line. Pro učitele je připravený nový diskusní prostor.
 • Průmysl v Moravskoslezském kraji čerpá ze stoleté tradice – Svaz průmyslu a dopravy ČR si letos připomíná sto let své existence. Po celou tuto dobu hrál na průmyslové mapě Československa a následně České republiky významnou roli průmysl v Moravskoslezském kraji.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizoval ve věznici Všehrdy ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR workshop k zaměstnávání vězňů a odsouzených osob po výkonu trestu. Zúčastnilo se ho na čtyři desítky zástupců firem a úřadů práce.
 • Čtvrtý ročník Podnikatelského fóra Ústeckého kraje nabídl atraktivní téma REGION 4.0, které přilákalo během dvou červnových dnů na 200 odborníků z více než stovky organizací.
 • Hlavním tématem kulatého stolu, který se uskutečnil 30. května 2018 v Hradci Králové byly informace o dalších krocích, které se uskutečnily od posledního setkání regionální sektorové dohody. Od 1. 7. 2018 dojde ke splynutí 3 místních středních škol v Hronově, Velkém Poříčí a Č.erveném Kostelci
 • Na spolupráci s kreativci mohli středočeští podnikatelé čerpat až 300 tisíc korun – výzvu pro podávání žádostí o podporu v podobě tzv. kreativních voucherů vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC) začátkem června a přijímali je do 22. července 2018
 • Podnikavé ženy se setkaly poprvé v Praze – akci a celý program pro ně připravila agentura CzechInvest ve spolupráci s Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků.
 • Český optický klastr se rozšiřuje o nové členy – novými členy se staly výzkumné i průmyslové subjekty působící v oblasti optiky: Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita obrany v Brně a společnost Networkgroup s.r.o.
 • Studenti třetího ročníku Střední průmyslové školy strojnické v Olomouci zvítězili v soutěži Nejlepší svítidlo. Projekt uspořádalo společně s touto střední školou sdružení OK4Inovace za účasti Pedagogické fakulty UP.
 • Ručičky kraje popáté představily technické obory – prezentace středních škol určená pro rodiče a děti se zájmem studovat technické a přírodovědné obory uskutečnila v polovině června na nádvoří krajského úřadu Plzeňského kraje.
 • Změny v průmyslu v Moravskoslezském kraji – velkými změnami procházejí tradiční průmysloví giganti v kraji. Majitelem těžební společnosti OKD se stal od počátku dubna opět stát.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR se jako jeden z organizátorů podílí na realizaci již 5. ročníku Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji. Na burzách se představí významní zaměstnavatelé. Chybět nebudou ani zástupci středních a vysokých škol.
 • Dvacetjedna nejšikovnějších mladých řemeslníků bylo oceněno v rámci jubilejního desátého ročníku přehlídky České ručičiky. Galavečer se konal ve středu 20. června 2018 na brněnském výstavišti, kde si žáci učňovských oborů převzali zlatou plaketu Českých ručiček.
 • Své podnikatelské záměry konzultovaly firmy na Veletrhu dotačních příležitostí 6. června v Karlových Varech. Ten se zaměřil zejména na oblast podnikání a průmyslu a Svaz byl u toho. Akci zorganizovala Agentura CzechInvest.
 • Dobré dopravní spojení do zaměstnání je pro firmy, zejména v době nedostatku kvalifikované pracovní síly, důležité téma, kterému je třeba věnovat pozornost. Nejen doprava zaměstnanců do práce, ale také dobrá dopravní dostupnost pro studenty hledající brigády, praxe a stáže ve firmách je klíčovým prvkem při výběru společnosti, se kterou naváží spolupráci.
 • Finále soutěže Preciosa Crystal Challenge 2018 proběhlo koncem dubna a jednou z cen pro vítěze je i účast na zahraniční podnikatelské misi se Svazem průmyslu a dopravy ČR.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR zorganizoval počátkem května ve věznici Rýnovice ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Věznicí Rýnovice a Věznicí Stráž pod Ralskem workshop k zaměstnávání odsouzených osob po výkonu trestu.
 • Regionální zastoupení SP ČR v Ústeckém kraji ve spolupráci s BRIDGE714 a Blue partners uspořádalo v Mostě pro firmy a neziskové organizace workshop věnovaný GDPR.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR se podílí na projektu “Nová práce” s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje – projekt má zajistit zaměstnání pro 50 osob z vybraných ohrožených cílových skupin v Libereckém kraji a ostatní připravit na návrat do pracovního procesu.
 • Projekt „Do praxe bez bariér“ se zaměří na zvýšení zaměstnatelnosti mladých lidí do 24 let se zdravotním postižením nebo s nižším středním vzděláním, kteří studují nebo již dokončili studium na speciálních středních školách v Královéhradeckém kraji.
 • Liberecký kraj chce propojit zaměstnavatele a školy – zaměstnavatelé se sešli s předními představitele kraje a diskutovali o veletrhu vzdělání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB.
 • První letošní Živá knihovna povolání se v Jablonci nad Nisou představila čtyřem stovkám žáků základních škol možnosti zaměstnání v Libereckém kraji.
 • Chemické fórum Ústeckého kraje” – proběhlo na konci března v Ústí nad Labem a zaměřilo se na rozvoj chemického průmyslu v kraji z pohledu významných hráčůzaměstnavatelů v odvětví. 
 • Již podesáté přichystal Svaz průmyslu a dopravy ČR se svými partnery workshop pro výchovné a kariérní poradce základních škol, který proběhl 25. 4. 2018 v Chomutově. Účastnici opět získali informace o aktuálním stavu trhu práce v regionu a navštívili výrobní podnik. 
 • Na diskuzním fóru k tématu Pracovněprávní legislativa – odměňování zaměstnanců, které uspořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy 12. dubna 2018 v Ústí nad Labem, se sešlo na třicet zástupců zaměstnavatelů Ústeckého kraje. Cílem bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi.

 -lhe-