Zástupci škol, krajské samosprávy, úřadu práce a zaměstnavatelů v Plzni diskutovali o současném vývoji a výhledech odborného školství v kraji. Kulatý stůl zorganizovalo Regionální zastoupení SP ČR pro Plzeňský a Jihočeský kraj ve spolupráci s SOU elektrotechnickým v Plzni v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu. Ladislav Vítek, vedoucí oddělení organizace školství Krajského úřadu (KÚ) Plzeňského kraje, ve svém popisu současného vývoje v oblasti středního školství upozornil na neustálý úbytek počtu žáků a snahy KÚ o nastavení vzdělávací nabídky podle požadavků trhu práce. Podle něj ale chystaná změna financování regionálního školství moc nepomůže. „Pokud se uskuteční reforma financování, zanikne v Plzeňském kraji 27 středních odborných škol. A to nám nepomůže, kraj proto nesouhlasí s tímto návrhem,“ konstatoval Ladislav Vítek.

Velkým problémem, na který si stěžují zaměstnavatelé, je dlouhodobý nedostatek technicky orientovaných pracovníků. Podle diskutujících je to kvůli nezájmu žáků, chybějící podpoře státu a odchodu čerstvých absolventů za lepšími platovými podmínkami, především do Německa. Problém je i na druhém stupni základních škol, kdy mnohé z nich zrušily se zavedením školních vzdělávacích programů praktické vyučování a s ním i školní dílny. „Jednoznačně požadujeme, aby ministerstvo školství vrátilo povinnost praktického vyučování do vzdělávacích programů a aby jej základní školy realizovaly, například ve spolupráci se středními odbornými školami,“ řekl v průběhu jednání Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dalším tématem, kterému se kulatý stůl věnoval, byla otázka dalšího vzdělávání na středních školách. Přítomní ředitelé škol jednoznačně konstatovali, že střední školy jsou přirozeným místem pro další odborné (kvalifikační) vzdělávání dospělých a dokumentovali to svým zapojením v projektech UNIV a NSK. Většímu rozšíření dalšího vzdělávání však stále brání různé organizační bariéry. Například podle Václava Švarce, ředitele SOŠ a SOU Horšovský Týn „Úřad práce při realizaci rekvalifikací neumožňuje odpolední kurzy, chceme-li splnit podmínky, musíme mnohdy přesouvat vyučování našich žáků na odpolední hodiny.“ Přítomný zástupce úřadu práce přislíbil ověření této povinnosti.

V závěru se účastníci shodli na textu memoranda k podpoře technického vzdělávání, které bude Svaz průmyslu a dopravy prosazovat při svém jednání s orgány státní správy a politickou reprezentací.

-pd-