Oboustranně prospěšná spolupráce firem a sociálních podniků. To bylo tématem již druhého Social Market Fora, které se konalo 13. června 2019 v Pardubicích. Přes třicet účastníků z řad místních firem a sociálních podniků zde formou tzv. speed-datingu uskutečnilo během dvou hodin na 150 jednání o možné vzájemné spolupráci.

Social Market Forum bylo součástí ABIFESTu, 27. národní abilympiády, soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. „Domníváme se, že téměř každá firma by zde našla službu, kterou by využila, a nemusela by pak hledat náhradní a zrychlená řešení, aby splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením ve svých podnicích,“ říká ředitel pardubické kanceláře CzechInvestu Tomáš Vlasák.

Kromě pravidelných setkání a akcí pro místní podnikatele připravuje agentura CzechInvest společně s Pardubickým krajem Akademii sociálního podnikání. Ta by měla začít s příchodem roku 2020. „Jedná se o další pilotní akci v rámci naší spolupráce, kde se vytvoří vzdělávací plány sociálním podnikům na míru, aby se v podnikání posouvaly dále a jejich fungování bylo profesionální,“ doplňuje radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Zdroj: www.businessinfo.cz

-lhe-