Tato reforma především radikálním způsobem mění celý systém sociálních dávek v ČR, zavádí na jejich výplatu sociální karty a zpřísňuje pravidla pro výplatu podpory v nezaměstnanosti. Odbory novelu zákoníku ostře kritizují. Například varují, že pracovní poměr na dobu neurčitou, který by měl být podle nich hlavním pilířem trhu práce, se postupně stane pro mnohé zaměstnance nedosažitelný.

S novinkami jsou naopak spokojeni zástupci zaměstnavatelů. „Novela odpovídá požadavkům zaměstnavatelských organizací,“ řekl již dříve Právu mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Milan Mostýn. Firmy podle něj vítají hlavně zvýšení limitu na dohodu o provedení práce ze 150 hodin za rok na dvojnásobek a možnost propustit zaměstnance i v době nemoci.

Výplata jenom na úřadu práce

Dávky, příspěvky a podpory bude nově vyplácet jen úřad práce. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 jeho detašovaných, respektive výjezdních pracovišť bude možné vyřizovat služby v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Tzv. nepojistné sociální dávky, tedy dávky hmotné nouze, byly dosud vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů.

Zavádí se sociální karta

Dávky a příspěvky bude možné čerpat prostřednictvím sociální karty. Bude to ale v zásadě dobrovolné. Dávky přes kartu budou muset vybírat jenom ti lidé, u nichž bude prokazatelné, že dávky zneužili, například tím, že si za ně koupili alkohol nebo je nasypali do výherních automatů. Kartou bude možné také platit v obchodech, vybírat si dávky z bankomatu a využívat ji i k osobní identifikaci.

Sociální karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně handicapovaní čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné papírové podobě. Kartu budou vydávat úřady práce a vyrobí ji banka. Bude obsahovat běžné ochranné prvky. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude, bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci standardní služby bude jeden výběr z bankomatu zdarma a jeden převod zdarma ke každé dávce.

Další transakce budou zpoplatněny, výše poplatků však dosud nebyla určena. Nákup kartou u obchodníka a nahlédnutí na zůstatek na účtu bude také zdarma.

Příspěvky podle nových kritérií

Příspěvek na péči dozná od Nového roku několika významných změn. Především se změní pravidla pro posuzování nároku na tuto dávku. Místo dosavadních 36 úkonů a 129 dílčích činností budou posudkoví lékaři nově zkoumat jen deset hlavních oblastí.

Mezi ně patří pohyblivost, orientace, komunikování, stravování, oblékání, osobní hygiena či péče o domácnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhované úpravy zdůvodňuje tím, že posuzování se díky nim zjednoduší a bude spravedlivější a objektivnější. Zástupci handicapovaných ale varují, že kvůli nové metodice posuzování může mnoho lidí ze systému vypadnout a dalším se dávky sníží.

Na péči o dítě a na bydlení

O tisícikorunu na 6000 korun se zvýší příspěvek na péči o dítě ve druhém stupni postižení, jinak se z hlediska výše příspěvku nic nemění.

Doba poskytování příspěvku na bydlení se omezí na sedm let během deseti let, netýká se to ale postižených a seniorů nad 70 let.

Dávky, které pomáhají lidem s omezenou možností pohybu (např. na zakoupení auta, jeho úpravu, opravu a na provoz), se od začátku příštího roku sloučí do tzv. příspěvku na mobilitu vypláceného jednou měsíčně. Bude poskytován osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Výše příspěvku na mobilitu bude v jednotné výši 400 korun měsíčně.

Vedle toho se zavádí jednorázová podpora na zvláštní pomůcky, které postiženým lidem umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání informací nebo ke styku s okolím apod.

Součet příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.

Délku rodičovské si zvolí sami rodiče

Rodiče budou mít možnost zvolit délku rodičovské dovolené i výši rodičovského příspěvku podle svých aktuálních potřeb.

Místo dosavadního systému, kdy bylo možné vybrat si dvouletou, tříletou nebo čtyřletou rodičovskou, bude nyní matce nebo otci umožněno pružně si určit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, maximálně však do čtyř let věku dítěte. Změna bude možná jednou za tři měsíce.

Výše příspěvku bude činit nejvýše 11 500 korun měsíčně. Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden z rodičů dítěte. Rodičovský příspěvek budou dostávat i rodiče, jejichž dítě chodí do školky nebo do obdobného zařízení pro děti. Od dvou let věku mohou navštěvovat tato zařízení neomezeně. Pro děti do dvou let věku bude zavedeno jednotné konto 46 hodin za měsíc. Zrušen je limit čtyř hodin denně, maximálně však pěti dnů v měsíci.

Pokud ani jednomu z rodičů nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výše příspěvku je možná jen v jedné variantě: 7600 korun do 9. měsíce věku dítěte a poté 3800 korun do 4 let věku dítěte. Jestliže rodiči vznikl nárok na příspěvek před 1. lednem 2012, může se rozhodnout, jestli bude čerpat příspěvek podle dosavadní úpravy, nebo podle nové úpravy platné od ledna 2012.

Pro nezaměstnané veřejné práce

Lidé, kteří budou registrováni na úřadu práce déle než dva měsíce, budou moci být vyzváni – bez ohledu na své vzdělání a předchozí praxi – aby se zapojili do veřejně prospěšných prací v rozsahu do 20 hodin týdně. Pokud to nezaměstnaný odmítne, může přijít o podporu a být vyřazen z evidence úřadu práce. Mělo by se to týkat zejména těch uchazečů, kteří jsou dlouhodobě vedeni v evidenci úřadu práce.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti budou mít nově lidé, kteří odpracovali rok za uplynulé dva roky místo nynějších tří.

Kdo dá bez vážného důvodu výpověď z místa, které mu zprostředkoval úřad práce, může se do evidence nezaměstnaných znovu přihlásit až za šest měsíců.

-red-