Do funkce Špicara nominovalo prezidium Svazu průmyslu, schválila ho do ní Rada prezidentů BusinessEurope. „BusinessEurope hájí zájmy byznysu vůči Evropské komisi, radě a parlamentu. Pozice v jeho vedení mi umožní, aby v jeho politice byly dostatečně akcentovány zájmy českých firem a české ekonomiky jako celku,“ řekl Špicar.

Svaz průmyslu uvedl, že jeho vliv v Konfederaci evropského podnikání Špicarovým nástupem do nové funkce ještě více posílí. Od letoška totiž vedoucí kanceláře Svazu průmyslu v Bruselu Jana Hartman Radová předsedá v BusinessEurope výboru pro vnitřní trh.

BusinessEurope sdružuje podnikatelské a zaměstnavatelské svazy z 35 zemí Evropy a funguje jako přímá spojka na instituce Evropské unie i jako partner pro vyjednávání s odbory. Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem BusinessEurope od roku 1993.

Zdroj: www.hn.cz