Rada EU o tom informovala na svých internetových stránkách.

Členské státy by uvedené systémy měly zavést co nejdříve, nejlépe od roku 2014. V zemích se závažnými rozpočtovými potížemi a vyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí lze podle EU nicméně zvážit postupné zavádění.

Záruka pro mladé lidi je reakcí na zhoršující se situaci v Evropě, pokud jde o zaměstnanost mladých lidí. Stále více jich totiž nepracuje ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Na investice, které budou pro účely těchto systémů zapotřebí, je podle Rady EU třeba nahlížet s ohledem na vysoké sociální a ekonomické náklady, ke kterým by rozšířená nezaměstnanost mladých lidí v dlouhodobém horizontu vedla.

Část financování systému zajistí podpora z fondů EU, kterou posílí nová iniciativa, v jejímž rámci bude v letech 2014 až 2020 uvolněno 6 miliard eur. Regionům, v nichž míra nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 25 procent, to pomůže přijmout potřebná opatření. Polovina dané částky bude pocházet z Evropského sociálního fondu a druhá polovina ze zvláštní rozpočtové položky vyčleněné na zaměstnanost mladých lidí.

Co by podle vašeho názoru nejvíce pomohlo mladým lidem najít práci?

Povězte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.