Směrnice řeší sankce pro podvodníky právě za zaměstnávání cizinců bez platného povolení k pobytu. Ukládá členským státům Evropské unie průběžné kontroly v místech, kde se soustřeďuje nelegální práce na území EU. Nařizuje také každoročně do 1. července podávat Evropské komisi zprávu o výsledcích těchto zátahů. Návrh předloží ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09).

Novela zákona by měla vymezit pojmy, související s novým druhem provinění a přestupku v rámci nelegální práce. Cizinec nebude smět v Česku pracovat bez platného oprávnění k pobytu, a to bez ohledu na vztahu mezi cizincem a zaměstnavatelem.

Směrnice unie jasně zakazuje členským státům zaměstnávat neoprávněně příslušníka třetí země. Cizinec musí zaměstnavateli předložit platné povolení k pobytu a naopak zaměstnavatel během doby, kdy u něj cizinec pracuje, mít v rukou kopii povolení nebo záznam kvůli kontrolám. Předpis také stanovuje povinnost uhradit dlužnou odměnu za vykonanou práci. Cizinec podle nové předlohy bude muset pracovat nejméně tři měsíce a výše odměny se musí rovnat nejméně minimální mzdě.

Co se týká sankcí za porušení daných pravidel, zaměstnavatel, který nedodržuje předpisy, musí zaplatit za cizince celkovou částku odpovídající výši zdravotního a sociálního pojistného včetně penále, které má za cizince povinnost odvést.

Návrh zákona počítá s tím, že cizinec může požadovat úhradu dlužné odměny, zaměstnavatel ale není povinný uhradit celou částku jen za předpokladu, že splnil všechny povinnosti podle zákona o zaměstnanosti.

-pda-