Informoval o tom server Esondy.cz.

Minimální mzda není však záležitostí pouze Evropy, je zavedena i v USA, Japonsku, Kanadě, Austrálii, Turecku nebo Jižní Koreji. Minimální mzda se v průběhu let pravidelně zvyšuje, aby její výše odpovídala ekonomickému vývoji. Ze všech uvedených zemí pouze v České republice platí její stejná výše již sedmým rokem. Minimální mzda je v některých zemích důležitým údajem pro výpočet sociálních dávek.

V roce 2013 se pohybuje minimální mzda v zemích EU od 157 eur v Rumunsku po 1874 eur v Lucembursku. Lucemburčan pracující za minimální mzdu je sice ve své zemi považován za „chudého“, v mezinárodním srovnání je však boháč. Lucemburská minimální mzda činí v přepočtu více než 47 500 korun, což je pro naprostou většinu českých zaměstnanců nedosažitelný měsíční příjem.

Minimální mzda je podle serveru Esondy.cz pro stát jednoznačně výhodná. Vyšší minimální mzda by zvýšila daňový výnos státu a naopak nezaměstnanost by se nezvýšila. Stoupl by výnos zdravotních pojišťoven, protože osoby bez zdanitelných příjmů platí zdravotní pojištění ve výši 13,5 % minimální mzdy. Od roku 2007 tedy platí každý měsíc 1080 korun.

Z členských zemí EU není minimální mzda stanovena zákonem pouze ve Finsku, Švédsku, Dánsku, Německu a Itálii. Přestože není v zemích Skandinávie stanovena minimální mzda zákonem, tak mají všichni zaměstnanci vykonávající pomocné práce v těchto zemích poměrně vysoké příjmy. Kolektivní smlouvy zaručují zaměstnancům vyšší minimální mzdu, než by jim zaručil stát. Životní úroveň zaměstnanců vykonávajících pomocné práce je tak v zemích Skandinávie vyšší než v zemích s vysokou minimální mzdou.

Při správném nastavení plní minimální mzda velmi dobře motivační funkci. Je však zapotřebí, aby životní úroveň občanů pracujících za minimální mzdu byla adekvátně vyšší než životní úroveň dlouhodobě nezaměstnaných občanů. Když je tedy minimální mzda dostatečně vysoká, tak se vyplatí občanům za prací za minimální mzdu třeba i dojíždět.

V Česku je minimální mzda v porovnání s průměrnou mzdou nejnižší z členských zemí EU a dosahuje něco málo přes 32 %. V západní Evropě přitom činí minimální mzda více než 40 % průměrné mzdy.

Nejvyšší minimální mzdu mají v Lucembursku (1874 eur), Belgii (1502 eur), Nizozemsku (1469 eur), Irsku (1462 eur), Francii (1430 eur) a Velké Británii (1264 eur). Lucemburská minimální mzda činí v přepočtu více než 47 500 korun, což je pro naprostou většinu českých zaměstnanců příjem snů.

Nejnižší minimální mzdu v EU naopak pobírají lidé v České republice (320 eur), Bulharsku (159 eur) a Rumunsku (157 eur).

Jaká by podle vás měla být minimální mzda v České republice?

Řekněte nám to pod tímto článkem nebo na Facebooku.