Jaká opatření má firma udělat, aby omezila přenos infekce Covid-19 na pracovišti?

dbát, aby pracoviště bylo čisté a hygienické, povrchy a předměty pravidelně omývat běžně dostupnými mycími prostředky, popřípadě otírat dezinfekcí, podporovat pravidelné a důkladné mytí rukou u zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků, obecná osvěta zaměstnanců, ať na téma respirační hygiena či respirační onemocnění obecně.

Jak přizpůsobit práci na pracovišti v případě vyššího výskytu onemocnění Covid-19?

provádět dočasně jen práce nezbytně nutná, zajistit, aby byli na pracovišti přítomni pouze pracovníci, kteří jsou pro práci nezbytní, minimalizovat přítomnost třetích osob na pracovišti.

Jakým způsobem lze omezit fyzický kontakt lidí ve firmě?

omezit fyzický kontakt mezi pracovníky např. během schůzek a přestávek, eliminovat nebo omezit fyzický kontakt se zákazníky a mezi nimi, udržovat nevyhnutelný kontakt po dobu kratší než 15 minut, omezit kontakt mezi jednotlivými pracovními skupinami na začátku a na konci směny, načasovat přestávky na jídlo tak, aby byl snížen počet lidí, kteří společně sdílejí jídelnu, místnost pro personál nebo kuchyňku.

V jakém případě hrozí, že firma bude muset zavřít část svého provozu, nebo dokonce celou firmu kvůli nadměrnému výskytu Covid-19?

Takovou situaci musí posoudit místně příslušná krajská hygienická stanice, která musí zvážit také jiná hygienická opatření a doporučit zaměstnavateli.

Měla by firma preventivně testovat své zaměstnance na Covid-19?

Je přínosné, aby firma, při vyšším výskytu onemocnění Covid-19 mezi svými zaměstnanci, zavedla preventivní testování zaměstnanců. Doporučení a konkrétní indikace k tomuto kroku by měla konzultovat s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Kdy má zaměstnanec nárok na nemocenskou?

Pokud byl uznán dočasně práceneschopným nebo mu byla nařízena karanténa a dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa trvá déle než 14 kalendářních dnů. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, který vystaví neschopenku.

Kompletní rozhovor s Matyášem Fošumem najdete v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 4Q/2020 zde.

Veškerá doporučení pro provozy najdete i v Hygienickém manuálu, který zpracoval Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci se svými členy.