Domácí média tak komentují data s kritikou zaměstnavatelů, kteří si už delší dobu stěžují na nedostatek kvalifikovaných technických odborníků. Průzkum byl navíc prováděn více na gymnáziích, střední odborné školy měly jen malé zastoupení.

Podle deníku Právo, který výsledky agentury Scio také okomentoval, ze všech oborů vyšla technika suverénně nejlépe, dalšími nejatraktivnějšími obory s vysokým odstupem od techniky jsou ekonomie a právo. Nejmenší zájem je o zemědělské obory, které však nebyly mapovány na reprezentativním vzorku. Málo oblíbené jsou také matematicko-fyzikální obory a pedagogika.

Zvláštností studentů, kteří chtějí technické obory studovat, je i fakt, že se jejich preference v průběhu studia nijak nemění. Většina se pro technické obory rozhodne již v prváku na střední škole a od svého záměru už neustoupí. Poměr studentů, kteří jeví na střední škole o technické směry zájem, celkem odpovídá i počtu studentů přijatých na vysokoškolské technické obory, kterých v roce 2010 bylo kolem 22,8 procenta.

Deník Právo ale upozornil, že stále větším problémem se stává uplatnění absolventů magisterských technických oborů. Deník uvedl, že vloni v dubnu jejich nezaměstnanost sahala k deseti procentům, což je u všech magisterských oborů druhá nejhorší statistika po zemědělskolesnických a veterinárních vědách (11,5 procenta). V této souvislosti deník citoval viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Pavla Juříčka, který řekl, že problém je v náplni studia. Školy prý produkují absolventy technik s takovým vzděláním, které firmy nepotřebují, a tak pro ně nemají uplatnění. To souvisí i s další statistikou průzkumu STEM, která mapovala motivaci ke studiu jednotlivých oborů. Z ní vyplynulo, že lehká nadpoloviční většina studentů techniky se na svůj obor dala, aby si zajistila uplatnění v praxi. V tomto ohledu jsou motivovanější jen studenti práv, kterých takto odpovědělo na 60 procent.

-pda-

Jak by měl vypadat optimální systém vzdělávání a zaměstnávání technicky vzdělaných odborníků?

Řekněte nám svoje nápady pod tímto článkem nebo na Facebooku.