Výsledky průzkumu společnosti Ambruz & Dark/Deloitte Legal mezi manažery více než stovky českých firem citovala Česká televize.

Definice švarcsystému říká, že jde o ekonomickou činnost, kdy osoby vykonávají pro zaměstnavatele běžné činnosti, nejsou ovšemjeho zaměstnanci. Stát letos zpřísnil sankce za užívání švarcsystému, protože pokuty se mohou pohybovat od 250 tisíc do deseti milionů korun.

Průzkum říká, že šest z deseti firem se domnívá, že se přizpůsobí novým podmínkám a z důvodu úspory nákladů na pracovní sílu nezačnou propouštět. Opačného názoru je zhruba čtvrtina dotazovaných. Dalších 13 procent si myslí, že postihování švarcsystému sice povede ke zvýšení nezaměstnanosti, náklady na jeho odhalování se však státu vrátí v daních vybraných na základě nových pracovních smluv.

Česká televize citovala experta společnosti Ambruz & Dark/Deloitte Legal Jana Procházku, podle kterého výsledky průzkumu ukazují na to, že řada firem se s novou politikou státních orgánů u švarcsystému těžce vyrovnává a bere to jako významné omezení podnikání. Mnoho z nich přistupuje k revizi smluv s dodavateli až nyní, kdy jim hrozí vysoké pokuty při odhalení nelegálního zaměstnávání od Státního úřadu inspekce práce. Když ale už takový případ nastane a prokáže se porušení zákona, souhlasí manažeři většinou s postihem nejen firmy, ale i živnostníků.

Se zvyšováním odvodů státu souhlasí více než třetina firem. Proti tomu zhruba polovina firem nesouhlasí, u velké části z nich (32 procent) je však nesouhlas podmíněn opatřeními státu proti zneužívání paušálů.

-pda-