Při zjištění jeho porušení hrozí krácení či plné odebrání nemocenských dávek, případně letos nově i výpověď ze zaměstnání.

Zkušenosti s návštěvou kontrolorů potvrzuje, dle zjištění online deníku Novinky.cz, 41 % respondentů ankety na portálu Prace.cz. Souběžné dotazování mezi 293 zaměstnavateli odhalilo, že většina firem není spokojena s kontrolní činností ze strany OSSZ. Plných 38 % z nich proto plánuje zavádět kontroly vlastní. Z dat dále vyplývá, že 27 procent firem zapojených do průzkumu tvrdí, že ačkoliv OSSZ podle jejich názoru dodržování režimu nemocenských ověřuje nedostatečně, vlastní kontroly přesto zavádět nebudou. Pouhých 12 % zaměstnavatelů je s prací OSSZ spokojeno. Zbylých 23 % firem uvádí, že jejich zaměstnanci nečerpají ve velké míře nemocenskou, a proto kontroly dodržování léčebného režimu nepovažují za důležité.

Každý zaměstnanec má právo na nemocenskou dávku v případě pracovní neschopnosti delší než tři dny. První tři týdny přitom dávku vyplácí zaměstnavatel, počínaje 22. dnem pak povinnost platby přebírá Česká správa sociálního zabezpečení. Nemocný musí dodržovat lékařem předepsaný režim, zejména se v uvedených hodinách zdržovat doma a léčit se. Podle § 301a Zákoníku práce je nedodržení stanoveného režimu v prvních třech týdnech pracovní neschopnosti možným důvodem k výpovědi dané zaměstnavatelem. Toto ustanovení je platné od 1. ledna letošního roku.

Měli by zaměstnavatelé kontrolovat nemocné? Co si o tom myslíte?

Diskutujte o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.