V ČR tak odpovědělo 88 procent společností. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Deloitte mezi více než 230 firmami z ČR, Chorvatska, Polska, Slovenska a Maďarska.

Průzkum ukázal, že přes 70 procent respondentů považuje za klíčové dva faktory, a to možnost využít více druhů podpor a také vyšší hodnotu těchto podpor. Je tedy patrné, že veřejné podpory motivují nejvíce firmy k vynakládání peněz na výzkum a vývoj a při jejich rozhodování hrají významnou roli,“ uvedl ředitel v daňovém oddělení Deloitte Luděk Hanáček.

Více než 40 procent oslovených firem v ČR plánuje v dlouhodobém horizontu tří až pěti let navýšení objemu peněz vynaložených na výzkum a vývoj.

Největším problémem při uplatňování daňových úlev či grantů na výzkum a vývoj je nejistota při jejich posuzováním finančními úřady či jinými orgány a riziko při správném vymezení činností výzkumu a vývoje pro tyto účely.

Problematiku daňového odpočtu zná podle průzkumu téměř třetina respondentů. Nejsou si však jistí, které činnosti do této oblasti spadají a jak mají oblast výzkumu a vývoj pro účely daňového odpočtu vymezit. Zároveň čtvrtina dotázaných si není jistá, jaký postoj zaujímají finanční úřady při posuzování činností výzkumu a vývoje, a proto považují využití daňového odpočtu za rizikové.

V otázce oblasti grantů téměř 39 procent respondentů odpovědělo, že ví o možnostech, jak je získat na výzkum a vývoj, ale nemají dostatek zdrojů na to, aby mohli tyto možnosti sledovat a případně obdržené granty administrovat,“ podotkl Hanáček.

Největší problémy mají firmy s technickým vymezením definic výzkumu a vývoje pro uplatnění daňového odpočtu nebo grantu.

Myslíte si, že výzkum a vývoj je ve firmách důležitý?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.