Zjistil to deník Lidové noviny, který využil čerstvé výsledky z průzkumu společnosti LMC.

Nutnou podmínkou benevolence firem je ohledně kouření to, aby lidé dobře plnili své pracovní povinnosti. Cílené kontrole poměru času stráveného na pracovišti a na cigaretových přestávkách se podle zjištění deníku věnuje

13 procent firem, které zároveň vnitřním předpisem režim kuřáckých pauz upravují.

Zbylých 12 procent organizací má ještě striktnější pravidla, pauzy na cigaretu u nich nejsou povoleny vůbec. Analýza společnosti LMC ukazuje, že kuřácké přestávky bývají zcela zakázány většinou ve výrobních firmách, kde je vyžadována takřka neustálá přítomnost zaměstnanců na pracovišti. Lidé si v takových případech mohou užít cigaretu pouze během zákonem stanovených obědových pauz.

Výrazně odlišné podmínky pak podle LN vládnou v oborech, kde má práce povahu duševní činnosti. Například v kreativních profesích kuřákům může pauza u cigarety často posloužit k vyřešení určitého problému, získání zajímavého nápadu a podobně. Ze zjištění LMC také vyplývá, že firmy dneska už většinou ve svém vybavení nemají kuřárny. Zaměstnanci proto obvykle na cigaretu musejí mimo pracoviště a firmy přitom v určitých případech jejich odchody a příchody pomocí různých čipových technologií monitorují. Vždy přitom záleží na tom, jaké podmínky má zaměstnavatel se zaměstnanci sjednané, například co do počtu povolených přestávek. Důležitý je také typ vykonávané práce.

Na pracovištích, která během výkonu práce nelze vůbec opouštět, bývají přesně stanoveny přestávky, během kterých dochází ke střídání zaměstnanců.

Například u manažerských pozic se naopak často vůbec nehledí na pauzy v pracovní době, důležité je především splnění vytyčených cílů.

-pda-