Na 90 procent firem spolupracujících s vysokými školami a výzkumnými zařízeními investuje podle průzkumu do vzájemné spolupráce vlastní peníze. Státní podpůrná opatření, konkrétně dotační programy Technologické agentury ČR, využívá téměř polovina a tzv. inovační vouchery necelá čtvrtina respondentů. Na 70 procent podniků si přeje zveřejnění příručky a předloh smluv pro spolupráci v oblasti výzkumu.

Z téměř 260 českých a německých podniků v ČR, které se průzkumu zúčastnily, spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými institucemi zhruba 60 procent. Ze zbývajících 40 procent respondentů považuje jedna pětina za nákladné a nehospodárné se vůbec o možnostech případné spolupráce informovat. Pouze čtvrtina firem, které s vysokými školami a výzkumnými institucemi již spolupracují, hodnotí přístup k těmto informacím jako jednoduchý.

Mnoho firem, které poptávají technologie, má nedostatečný přehled o kompetencích českých výzkumných institucí. Důvodem je to, že samy výzkumné instituce velmi málo propagují své kompetence v oblasti výzkumu a vývoje na trhu a zřídka samy spolupráci vyhledávají. Silnější marketingové zaměření by určitě podpořilo transfer technologií i rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje,“ uvedl prezident ČNOPK Rudolf Fischer.

Prostor pro zlepšení by se našel i v nabídce patentů vysokých škol a výzkumných institucí. Téměř polovina již spolupracujících podniků ji neshledává natolik atraktivní, aby za ni byla ochotna platit. Pouze čtyři procenta respondentů jsou se stávajícím portfoliem spokojena.

Na 73 procent respondentů by uvítalo zveřejnění vzorových smluv příslušnou státní institucí pro výzkum i pro odborné posudky a studie.

Pro nás, stejně jako pro více než dvě třetiny dotázaných firem, by byl velmi užitečný jednoduchý návod pro spolupráci firem a výzkumných zařízení, který by byl založen na praktických zkušenostech zúčastněných aktérů a nebyl by jen dílem úředníků,“ upozornil obchodní ředitel firmy Schunk Praha Marcel Páter.

Co by se podle vás mělo zlepšit ve vztahu firem a vysokých škol?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.