Podle něj mají tři z deseti českých zaměstnanců vyšší kvalifikaci, než vyžaduje jejich profese. Pro výkon své stávající práce naopak není dostatečně kvalifikováno 7 % lidí. Zaměstnavatelé se však v příštích letech obávají většího nedostatku specialistů s vyšší kvalifikací.

Průzkum také zjistil, že pokud se Češi jednou rozhodnou pro určitý obor, jen neradi ho mění. Většina Čechů zastává pozici, která dobře odpovídá úrovni jejich vzdělání i kvalifikaci. Ve srovnání s ostatními zeměmi si v tomto směru Česká republika stojí velmi dobře. Průměrně totiž ve světě pracuje pod úrovní své kvalifikace skoro polovina všech zaměstnanců, celá pětina pak naopak není pro své povolání kvalifikována dostatečně.

Specialisté agentury Randstad uvedli, že mezi vystudovaným oborem, kvalifikací a zaměstnáním, které lidé nakonec vykonávají, panuje v ČR překvapivě dobrá shoda. V tomto ohledu se prý řadíme na úroveň zemí, jako jsou Belgie, Dánsko nebo Lucembursko. Do udržování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců dostatečně investuje polovina všech zaměstnavatelů. Ti svým lidem dopřávají jak další vzdělávání, tak profesní školení. S příležitostí kariérního růstu je to však o něco horší, více než 60 % zaměstnanců si stěžuje, že k němu nedostanou v současné práci prostor.

Výsledky průzkumu podle Práva dále říkají, že celkem 60 % českých zaměstnavatelů má v současné době problém najít ty správné talenty. To se týká zejména hledání zaměstnanců s vysokou kvalifikací. Jejich velký nedostatek očekává podle průzkumu Randstad Workmonitor v následujících třech letech až třetina všech dotazovaných. Randstat uvádí, že chybí i lidé, kteří plynně hovoří dvěma a více jazyky a k tomu mají pracovní zkušenosti v určité oblasti. Zlepšit by se měli i manažeři v tzv. měkkých dovednostech. Průzkum ukázal, že u personálu s nižší kvalifikací zatím nedostatek vhodných zájemců většinu firem netrápí. Proto se také většinou Češi na rozdíl od svých kolegů v zahraničí, kde tento problém řeší až třetina zaměstnavatelů, velkých obtíží neobávají ani v příštích letech.

Vzděláváte se v práci? Jak? Kdo vám s tím pomáhá?

Diskutujte pod tímto článkem nebo na Facebooku.