Zatím opoziční socialisté se už ale nechali slyšet, že proplacení prvních tří dnů nemoci zavedou, jen co se dostanou k moci. Na výzvu o tom, že osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nikdo neproplácí nemoc dokonce prvních 21 dní, jak to zaznělo z úst představitelů cechovních spolků, levicoví představitelé zatím nereagovali.

Ústavní soud ve svém rozhodnutí uvedl, že zakotvení třídenní karenční doby spojené současně s osvobozením zaměstnanců od povinnosti platit pojistné na nemocenské pojištění a na státní politiku zaměstnanosti není protiústavním omezením práva na hmotné zabezpečení. Podle ústavních soudců je rozhodnutí o karenční době racionálním rozhodnutím. Třídenní výpadek příjmů je sice podle Ústavního soudu jistým zásahem do příjmů, ale přímo neohrožuje důstojný život nemocných.

-pda-