Společnosti, které se do soutěže přihlásily, musely splnit dvě podmínky – historie, existence společnosti 1 rok a déle a sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje.
medaile 55Přínos soutěže je jednak ve zvýšení image a prestiže vítězných společností, tak v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace.