Cílem paktu je vytvářet více pracovních míst a připravovat kompetentní lidi pro ekonomický rozvoj kraje a podle toho, jaké cíle sledují i firmy. Jde o integrovaný program rozvoje zaměstnanosti v kraji. Pro pakty jako místní partnerství, která se již osvědčila v mnoha zemích, je příznačný společný přístup. Pro severní Moravu a Slezko nyní pakt obsahuje návrhy deseti integrovaných projektů, které se zabývají komplexně především vzděláváním a přípravou lidí pro trh práce. Časem k nim mají přibýt investiční projekty s přímým dopadem na tvorbu nových pracovních míst.

Podpisem paktu deklarujeme, že chceme společně hledat potřeby a rezervy na trhu práce, i když nepůjde samozřejmě o převratné změny. Jsem přesvědčen, že větší provázaností a kooperací mezi jednotlivými institucemi a podnikatelskými subjekty můžeme na trhu práce vytvořit mnohé“, řekl médiím při podpisu paktu hejtman kraje Jaroslav Palas.

Aby se skutečně zaměstnanost zvýšila, je třeba vytvořit pracovní místa, finanční krize urychlila restrukturalizaci podniků, protože zvýšila tlaky na růst produktivity práce. Zaměstnanost se proto nevrátí automaticky na úroveň před ní. S tím se musíme vyrovnat a v rámci paktu podpořit i tvorbu nových pracovních míst. Musíme usilovat i o nové průmyslové zóny,“ řekl Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je nositelem Moravskoslezkého paktu.

-pda-