Začátkem tohoto roku, tedy 1. 1. 2024, vstoupily v platnost ESRS standardy. Standardy, kterými se musí společnosti řídit, aby splnily požadavky směrnice o reportování korporátní udržitelnosti. Jejich cílem je zajistit soulad s mezinárodními normami pro reportování a určují pravidla hry. Definují požadavky na firmy ve třech základních oblastech E (enviromentální) S (sociální) a G (řízení firem).

První společnosti, které budou povinně reportovat podle těchto standardů, musí svůj report zveřejnit už v roce 2025, a to zpětně za rok 2024. Povinnost se v první vlně dotkne velkých společností veřejného zájmu nad 500 zaměstnanců. Následovat budou další, mnohdy rychleji, než se nyní domnívají. Velké společnosti, které splní alespoň 2 ze 3 kritérií (více než 250 zaměstnanců, obrat nad 1 mld. Kč, rozvaha aktiv nad 500 mil. Kč) budou reportovat rok 2025 (v roce 2026). Kotované malé a střední podniky budou reportovat rok 2026 (v roce 2027).

(Ne)dobrovolné reportování

Nekotované malé a střední podniky budou moci reportovat dobrovolně, avšak ESG data budou stále častěji vyžadována ze strany bank, investorů, obchodních partnerů a odběratelů a dodavatelů. Nezřídka se tak děje už nyní a setrvání nebo lepší pozice v dodavatelsko-odběratelském řetězci je jasnou motivací pro řadu firem, kterým povinný report směrnice nediktují.

Nutná administrativa, nebo příležitost?

Přestože se řada firem dívá na ESG jako na povinnost, která je vynucena jedním z výše uvedených důvodů, mnohé ji dokázaly využít jako příležitost, která firmu vede k dlouhodobě udržitelnému podnikání a standardy využít jako návod, jak si (nejen) ve firemních procesech udělat pořádek.

Pravdivý reporting totiž může odhalit rezervy, o kterých firma dříve neměla ani tušení. ESG zdaleka neřeší jen environmentální otázky, ale také otázky sociální, řízení firem a jejich procesů, a právě tato témata se dostávají do popředí stále častěji.

Reputace v (ne)poslední řadě

Transparentní nefinanční reporting utužuje vztahy s jednotlivými stakeholdery a má také vliv na celkový obraz firmy a její vnímání veřejností.  Ale nejen díky tomu zvyšuje konkurenceschopnost podniku a zájem potenciálních zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů.

Zajímavým efektem souvisejícího sběru a analýzy dat bývají většinou také provozní úspory a zefektivnění fungování firmy. V případě dobře nastavené strategie a opakovaného vyhodnocení mohou pak být úspory ještě rozsáhlejší a dopad na lepší efektivitu firmy dlouhodobější.

Chcete se o ESG dozvědět více? Kontaktujte nás, a my vám na vaše otázky odpovíme?

Zdroj: www.trexima.cz