V krásných prostorách Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě se uskutečnila první letošní Živá knihovna povolání. Celá akce byla i v duchu oslav 770 let města Náchoda, v rámci kterých byl měsíc březen vyhlášen měsícem průmyslovým.  Neboť i Živá knihovna povolání motivuje žáky posledních ročníků základních škol ke studiu technických a nedostatkových profesí. Slavnostního zahájení se s regionální manažerkou Naďou Vojtíškovou zúčastnil radní Královéhradeckého kraje Adam Valenta a místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka.

Žáci si již tradičně mohli vyzkoušet různá povolání. A od skutečných pracovníků z řad místních zaměstnavatelů se dozvědět i různé zajímavosti.

Po úvodním představení firmy ELTON hodinářská, a.s. vyprávěli její pracovnice o oboru hodinář. „Velmi mě překvapilo, s jakým zaujetím žáci poslouchali o výrobě součástek do hodinkového strojku, a kolik dotazů od některých z nich zaznělo. Žáci si práci hodináře mohli i vyzkoušet – vzali do ruky pinzetu, nasadili lupu na oko a snažili se našroubovat šroubky na můstek. Dále se všichni dozvěděli, jaký je rozdíl mezi ručním nátahem a samonátahem hodinek, řekla Lenka Házová, mistrová montáže. A pokračovala: „Ti, kteří zrovna nepracovali, si mohli naše manufakturní hodinky prohlížet. Na závěr naší prezentace jsme všechny pozvali na den otevřených dveří, který se bude konat 07.09.2024. Bylo velmi příjemné tento čas strávit se žáky i učiteli a alespoň trochu, i když ve velmi krátkém čase, je zasvětit do oboru hodinář, který k naší firmě neodmyslitelně patří.“

Náchodská zdrávka společně s náchodskou nemocnicí jako jediná prezentovala humanitně zaměřené obory ošetřovatel, praktická sestra a sociální činnost. V letošním roce se žáci jejich stanovištích mohli nejenom seznámit s jednotlivými obory, které se na zdrávce vyučují, ale dostali i informace s využitím kvalifikace pro jejich budoucí povolání. Žáci ale měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si na výukových modelech podávání léčiv, včetně aplikace infuzí. Seznámili se s odběry biologického materiálu, zejména s odběry krve, vyzkoušeli si navléknutí jednorázové vyšetřovací rukavice a další. Pokračováním prezentace bylo stanoviště pro resuscitaci dospělého a kojence, včetně použití AED přístroje. Nechyběly ani ukázky základní ošetřovatelské péče. Šikovné studentky představily péči na výukovém modelu, který byl uložen na moderním polohovacím. Žáci se seznámili nejenom s možností snadné úpravy lůžka do požadované polohy, ale také zjistili, jak může ošetřující personál polohovat pacienta s využitím polohovacích pomůcek, jak provést hygienickou péči na lůžku, včetně péče o vyprazdňování. Relaxem pro žáky i vyučující bylo stanoviště muzikoterapie, při které se mohli všichni zaposlouchat do zvuků šumění moře, deště nebo si zahrát na kovový melodický bubínek a další nástroje. Žáci se mohli také formou vlastního prožitku vžít do klientů se zrakovými vadami, dobrovolníci si mohli vyzkoušet  chůzi se slepeckou holí.

Firma Ammann Czech Republic s.r.o. žáky seznámila nejen s tím, co vyrábíme a na co a jak se vlastně hutnící technika používá, ale hlavně jim více přiblížila profesi servisního technika. Dozvěděli se, že je to práce hlavně o komunikaci se zákazníky, o diagnostice technických problémů online a o školení dealerů. Práce je to opravdu různorodá, která nabízí i velké možnost cestování po celém světě. Před vstupem do „Beránku“ mohli žáci vidět servisní auto, které je parťákem každého servisního technika a k vidění byla také vibrační deska a vibrační pěch neboli žába.

Firma Merkur na svém stanovišti seznámila žáky s historií firmy a její více než stoletou tradicí. Děti se dozvěděly, že výroba kovové stavebnice probíhá stále v Polici nad Metují. Na ukázkách polotovarů v různých fázích výroby byl vysvětlen celý výrobní proces. Podrobněji byli žáci seznámeni s prací konstruktéra střižných nástrojů. Po celou dobu prezentace si děti mohly vyzkoušet práci se stavebnicí Merkur a montáž jednoduchých konstrukcí.

„Již po šesté měla naše firma možnost zúčastnit se Knihovny povolání v náchodském Beránku.  Jde o akci, při které žáci základních škol mohou nahlédnout do tajů mnoha oborů, profesí i řemesel. Možná právě na této přehlídce povolání si žáci zvolí ten svůj budoucí obor, kterému se budou v životě věnovat,“ říká personalistka Tereza Ilšnerová  a pokračuje: „Jednotlivé firmy v Beránku ukázaly, co je jejich výrobním programem a jak složitá je cesta k výslednému výrobku. Naše firma ATAS elektromotory Náchod a. s. se tradičně snaží dětem představit technické obory – zejména profese elektromechanik a nástrojař.  Přestože se zdá, že tyto obory jsou doménou chlapců, zdání klame.  Výroba elektromotorů by se bez šikovných elektromechaniček již řadu desetiletí neobešla, dokonce lze říci, že ženy v této profesi u nás dominují.”

Aby žáci technické profese lépe poznali, měli možnost si samostatně sestavit jednoduchý elektromotor. Vzít si jednotlivé komponenty do ruky, sestavit si motor a následně si jej i vyzkoušet. Přesně to je ta chvíle, kdy si žáci uvědomují, zda je to baví a ukáže se, jak jsou na tom s šikovností a s technickým myšlením. Dnešní moderní svět umožňuje a dokonce přímo upřednostňuje pohyb v on-line prostoru.  Ale dobře si vybrat profesi, být dobrým řemeslníkem a profesionálem ve svém oboru – to se nenaučíme ve virtuálním světě.  Děkujeme proto organizátorům za uspořádání této přínosné akce a žákům přejeme dobrou volbu.“

Již několikátý rok se březen nese ve znamení příprav na Živou knihovnu, kterou pořádá KHK. Letos jsem oslovila dva kolegy, projektového manažera a konstruktéra, kteří studentům přiblížili práci konstruktéra v naší společnosti. Již při příjezdu pochopili, proč „živá“ knihovna. Rušno a živo bylo v Beránku hned od rána. U naší prezentace se vystřídalo více jak 200 studentů 8.ročníků. Příval energie mladé generace alfa byl. A to kolegy povzbuzovalo, protože všude na nás vyskakují informace o tom, že nová generace je jiná. Ale náš malý testík o sladké odměny v této generaci nastartoval normální dětskou soutěživost. Kolegy obdivuji za akční přístup. Snažili se zábavně, výstižně přiblížit nejen práci konstruktéra v naší společnosti. A tak snad si nastupující generace bude pamatovat, že práce ve Wikov je tvůrčí, zábavná a rozmanitá.

A co na akci říká Martin Klacián z ČEZu, který se pravidelně akce zúčastňuje mnoho let: „V rámci akcí Živá knihovna povolání se snažíme podpořit citát, který říká, že jednou vidět je lepší než stokrát slyšet. Osmáci v Náchodě navíc dostali možnost si některé činnosti kolegů z ČEZ Distribuce vyzkoušet a v hodinách praktické výuky by určitě nepropadli. My budeme rádi, když někteří z nich v budoucnu „propadnou“ energetice.“