Na stanovišti Oblastní nemocnice Náchod s náchodskou Evangelickou akademií si žáci mohli vyzkoušet péči o pacienta. Na modelu dospělého člověka a kojenci si zkusili polohování nemocného, měření jeho fyziologických funkcí jako je krevní tlak, puls, saturace kyslíku, aplikaci injekcí, odběr krve a resuscitaci. Děti se také dozvěděli, co obnáší zdravotnické povolání a jaké jsou možnosti uplatnění ve zdravotnictví. SOŠ sociální a zdravotnická – Evangelická akademie Náchod budoucím studentům představila zejména maturitní obor praktická sestra a učňovský obor ošetřovatel.

ziva knihovna nachod 2020

Firma Farmet si vybrala k prezentaci pozici kontrolora, protože je významným podpůrným pilířem v celém výrobním systému. Žákům ukázala, jak vypadá technický výkres části zemědělského stroje a části lisu na olejnatá semena vyrobeného na obráběcím CNC stroji. Náplň práce kontrolora zástupci Farmetu zjednodušili pomocí přirovnání k výrobě propisky. Žáci díky tomu byli schopni například definovat požadavky na kvalitu produktu.

Společnost SV Metal představila žákům práci programátora. Nejvíce se dětem líbily šachy, které vyrobili její pracovníci na CNC stroji.

Velkým lákadlem byla tradičně společnost ČEZ. Žáci se seznámili s prací elektrikář silnoproud. Mohli si obléci ochranné pomůcky a vyzkoušet si náročnou páci v terénu.

Na stanovišti firmy ATAS elektromotory Náchod žáci viděli montáž elektromotoru. Vyzkoušet si mohli i práci na hobby brusce a hobby pilce. Zástupci firmy jim také ukázali, jak fungují 3D tiskárny.

Stánek Úřadu práce ČR Kontaktního pracoviště v Náchodě představil žákům profesi kariérového poradce. Žáci měli možnost prakticky si vyzkoušet metody a techniky práce s klientem v rámci kariérového poradenství. Připraveno bylo několik stanovišť se zaměřením například na logické myšlení, sebepoznání či na manuální zručnost.

Zdroj: www.spcr.cz