Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro druhé čtvrtletí roku 2024.

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce června 2024 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice očekávají pro druhé čtvrtletí roku 2024 mírně náborový optimismus s Čistým indexem trhu práce ve výši 6 procentních bodů, což je rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat (30 %) a procentem těch, kteří plánují snižování počtu zaměstnanců (24 %). Přestože ve srovnání s předchozím čtvrtletím Index zůstává stabilní (posílil pouze o 1 procentní bod), meziročně výrazně oslabil o 10 procentních bodů. Česká republika patří v globálním měřítku mezi nejméně optimistické země v lehkém závěsu za ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

„Trh práce bude ve 2. čtvrtletí 2024 nadále mírně růst podobným tempem jako na začátku roku. Mírně vzrostl počet zaměstnavatelů, kteří budou nabírat, ale zároveň vzrostl i počet těch, kteří budou snižovat počty zaměstnanců. Výsledná bilance je pozitivní, ale pohybujeme se na výrazně nižší úrovni optimismu ve srovnání s posledními dvěma lety,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

„Český trh práce má poměrně velkou setrvačnost a negativní ekonomické změny se propisují do propouštění velmi pomalu, protože firmy si v důsledku náročnosti náborů drží stávající zaměstnance i v období nedostatku zakázek. Nejoptimističtější obory jsou zdravotnictví, finance, reality, energetika, IT a komunikační služby. Výrazný pokles oznamuje veřejný a neziskový sektor,“ dodává Rezlerová.

Porovnání dle odvětví

České organizace v 7 z 9 odvětví očekávají ve druhém čtvrtletí roku 2024 nárůst počtu zaměstnanců, zatímco zaměstnavatelé ve zbylých dvou odvětvích očekávají stagnaci (Obchod a služby) nebo pokles (Veřejný a neziskový sektor -11 p.b.). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborový optimismus oslabil v 5 z 9 odvětví a posílil ve čtyřech odvětvích. Meziročně trh práce posílil pouze v odvětví Komunikační služby, a to o 17p.b. Navyšovat počty zaměstnanců plánuje nejvíce sektor Zdravotní a sociální péče, farmacie s Indexem 24, což je o 16 procentních bodů více než v předchozím čtvrtletí, avšak o 8 p.b. méně v meziročním srovnání.

Porovnání organizací podle velikosti

Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé ve velkých organizacích s 1000–4999 zaměstnanci s Indexem 22, který od 1. čtvrtletí 2024 vzrostl o 20 procentních bodů a od druhého čtvrtletí roku 2023 o 18 bodů. Tyto organizace hlásí největší nárůst náborových plánů ve srovnání s minulým čtvrtletím (společně s mikro firmami s 0–9 zaměstnanci) a stejným obdobím loňského roku. Největší propad v porovnání s předchozím čtvrtletím naopak hlásí střední firmy (250–999 zaměstnanců), a to o 17 p.b., meziročně pak extra velké organizace (nad 5000 zaměstnanců) o plných 27 p.b.

Regionální srovnání v rámci ČR

Ve druhém čtvrtletí roku 2024 očekávají čeští zaměstnavatelé ve 2 ze 3 regionů nárůst počtu zaměstnanců, zatímco 1 region očekává pokles. Nejoptimističtějším regionem jsou Čechy s hodnotou indexu 11, následované Prahou s 9 p.b. Morava očekává mírný pokles s -2 p.b. Od 1. čtvrtletí 2024 náborové aktivity posílily pouze v Čechách (o 7 p.b.), zatímco na Moravě oslabily o 5 p.b. a v Praze se nezměnily. V meziročním srovnání trh práce značně oslabil ve všech 3 regionech.

Globální pohled

S příchodem druhého čtvrtletí roku 2024 se zaměstnavatelé potýkají se složitými výzvami. Na jedné straně globální ekonomika vykazuje malé známky oživení, neboť se očekává, že spotřeba, obchod a inflace se letos vrátí do normálu. Na druhou stranu přetrvávající inflace zmírnila tempo snižování úrokových sazeb centrálními bankami. Nejistotu navíc vnáší pokračující napjatá geopolitická situace s probíhajícími konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě.

Z průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro druhé čtvrtletí 2024 vyplývá, že zmíněná nejistota vede k opatrnosti zaměstnavatelů, která se odráží ve zpomalení náborových aktivit. Průzkum poukazuje na pokles globálního Indexu trhu práce již druhé čtvrtletí v řadě, přičemž sezónně očištěný Index klesl z 26 na 22 bodů. Přestože stále existuje poptávka po kvalifikovaných talentech, ve srovnání s předchozím čtvrtletím se náborové tempo zpomalilo. Současný Čistý index trhu práce je nejnižší od prudkého poklesu během pandemie covid-19, ale stále vykazuje podobné hodnoty, jaké byly ve stejném období minulého roku (24 p.b.).

Z hlediska úrovně náborových plánů patří tedy Česká republika k nejslabším zemím, kdy Index pro ČR je 17 bodů pod celosvětovým průměrem.

Globální výsledky jednotlivých odvětví

Odvětví informačních technologií (IT) je nadále zdaleka nejoptimističtějším sektorem z hlediska náborů v důsledku vysoké poptávky po vývoji aplikací, zavádění umělé inteligence, automatizace procesů, digitalizace, řešení kybernetické bezpečnosti a technické podpory koncových uživatelů. V tomto čtvrtletí hlásí náboroví manažeři odvětví IT hodnotu Indexu 34 bodů (50 % nabírá, 16 % propouští).

Ani toto odvětví však není imunní vůči celkovému trendu oslabení náborového optimismu, Index zaznamenal mírný pokles (-1) oproti minulému čtvrtletí. V meziročním srovnání je Index výrazně nižší než jeho vrcholná hodnota během pandemie covid-19 ve 4. čtvrtletí 2021, dosáhla 61 p.b. K tomuto poklesu dochází uprostřed pokračujícího propouštění zaměstnanců ve velkých technologických společnostech v roce 2024.

Na druhém místě v globálním měřítku je sektor Finančních služeb a realit, na třetím sektor Zdravotnictví.

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 42 zemí, ve které průzkum probíhá. ManpowerGroup index trhu práce je založen na dotazování více než 40 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 42 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor. Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách manpowergroup.cz/pruzkumy/.

Zdroj: www.businessinfo.cz