Pro české a slovenské firmy představoval v roce 2023 největší výzvu růst nákladů a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Nejčastěji se tomu bránily zjednodušováním procesů a investicemi do technologií.

Vysoká inflace, přesycený pracovní trh a technologický pokrok. To jsou vnější vlivy, které v roce 2023 nejvíce zasáhly život českých a slovenských firem. Potvrzuje to výzkum společnosti Grit, která se zeptala 130 firem napříč obory a velikostmi na největší výzvy, kterým v loňském roce čelily.

Přes 33 % dotázaných považuje za největší překážku loňského roku růst firemních nákladů a 26 % pokles tržeb. Je proto zjevné, že firmy loni stále bojovaly s klesající, ale přesto vysokou inflací. S personálním obsazením a zejména nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil se potýkalo 30 % dotázaných.

„Tyto výzvy mohou tlačit firmy k unáhleným řešením v podobě zvyšování cen nebo razantních škrtů. Ty jim sice krátkodobě pomohou, ale do budoucna mohou firmu poškodit. Proto nám udělalo radost, že podle dat stále více firem využívá promyšlenější přístup. Hledají cesty, jak zjednodušit nebo automatizovat procesy, aby snížily provozní náklady,“ říká ředitel Gritu Lubomír Veselý.

Automatizace a digitalizace jako cesta z krize

Necelá polovina dotázaných uvedla, že na zmíněné problémy reaguje optimalizací provozu a výroby. Jinými slovy aktivně hledají cesty, jak zkrátit či zjednodušit nastavené procesy, například pomocí technologií pro digitalizaci nebo automatizaci. Do těch loni investovalo 37 % dotázaných. Firmy si uvědomují, že vyšší efektivita práce nejen snižuje provozní náklady, ale také usnadňuje provoz při nedostatku zaměstnanců.

„Když chce firma snížit náklady, měla by si pečlivě projít jeden proces za druhým a zamyslet se, zda nejdou dělat jinak a jednodušeji. Například je tu stále spousta účtáren, kde zaměstnanci tisknou přijaté doklady z e-mailů a následně je ručně přepisují do informačního systému. Taková práce stojí firmy desítky až stovky hodin měsíčně a vznikají při ní chyby. Přitom dnes existují softwarové nástroje, které tento proces odbaví kompletně automaticky,“ vysvětluje Lubomír Veselý.

Z firem, které v loňském roce investovaly do technologií, si 72 % pořídilo software či firemní cloudové nástroje. Dále pak 55 % investovalo do hardwaru a 32 % do výrobních strojů. To je v souladu s trendem, kdy firmy raději investují do řešení s rychlou návratností, jako jsou právě cloudové nástroje.

Na čtvrtinu firem doléhá technologický dluh

Kromě výše zmíněných výzev uvedlo 25 % firem jako velký problém loňského roku svůj technologický dluh. Tedy zastaralý hardware, software, případně kyberbezpečnostní řešení, která již vlivem rychlého technologického pokroku posledních let přestávají plnit svou funkci

„Je dobře, že firmy si zastarávání svých systémů uvědomují. Rok od roku roste procento českých a slovenských firem, které zavádí nástroje pro automatizaci. Firmám, které to zatím odkládají, už ujíždí vlak,“ uzavírá Lubomír Veselý.

Zdroj: www.businessinfo.cz