Šíření varianty Covidu-19 omikron český průmysl prozatím zvládá. Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 196 tuzemskými firmami ukázal, že během prvního týdne povinného testování od 17. do 23. ledna nemusela většina firem omezovat nebo upravovat svůj provoz kvůli karanténám či izolacím. Uvedlo to 87 % podniků. „Přestože je povinné testování dvakrát týdně pro firmy velká ekonomická, časová, i administrativní zátěž, tak zatím tuto situaci zvládají, za což jim děkujeme. Průmysl tak opět potvrzuje svoji roli v ochraně veřejného zdraví,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že firmy měly za první týden povinného testování v karanténě nebo izolaci jen zlomek svých zaměstnanců. „Vláda nám ale stále neřekla, co máme dělat ve chvíli, kdy v karanténě nebo izolaci skončí větší počet pracovníků a bude tak ohrožen provoz. To se týká nejen kritické infrastruktury, ale i jejich dodavatelů. Pro Svaz průmyslu a dopravy je také důležité vědět, jak naložit s provozy, kde by kvůli nedostatku pracovníků došlo k nenávratným škodám,“ upozorňuje Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VLÁDA MUSÍ DOŘEŠIT PODMÍNKY PRACOVNÍ KARANTÉNY

Vláda by proto měla upravit legislativu, aby bylo možné dořešit mechanismus pracovní karantény i pro další profese, a to i bez nutnosti vyhlášení nouzového stavu. Přestože v druhém týdnu povinného testování dle statistik ministerstva zdravotnictví počty pozitivně testovaných ve společnosti rostou, pracovní karanténa není mimo zdravotnictví a sociální služby možná

„Stále doufáme, že epidemická situace ani nebude takovou situaci vyžadovat, protože pohyb rizikového pracovníka na pracovišti je pro každého zaměstnavatele velmi nekomfortní. Počty nakažených ale stále rostou, vláda musí jasně definovat krizový scénář, za jakých podmínek, jakou formou a v jakém rozsahu by případně byla pracovní karanténa použita. Poslední návrh Ústředního krizového štábu je podle nás přijatelný, protože více respektuje komplexnost problému,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vláda by měla vytvořit širší definici nezbytných a strategických oblastí, která by obsahovala kromě kritické infrastruktury i její dodavatele, a navíc i nezbytné pracovníky klíčové infrastruktury vybraných podniků. „Taková pravidla by pomohla daným firmám a odvětvím se předem připravit na případné krizové situace, a to nejenom v souvislosti s epidemií Covid-19,“ dodává Jan Rafaj.

FIRMY VYUŽÍVAJÍ HLAVNĚ SAMOTESTY

Firmy používají pro povinné testování zpravidla samovyšetřovací testy. V průzkumu Svazu průmyslu a dopravy to uvedlo 78 % podniků. V ostatních firmách testuje zaměstnance vyškolený personál. Jen polovina firem pak zaměstnance s pozitivním antigenním testem v minulém týdnu poslala i na potvrzovací PCR test.

„V minulém týdnu dodatečné PCR testy ukázaly, že skoro třetina zaměstnanců měla antigenní test falešně pozitivní. Z informací od firem víme, že kapacity na potvrzovací PCR testy zatím jsou. Proto bychom chtěli všem firmám doporučit, aby zaměstnance s pozitivním antigenním testem posílaly na konfirmační PCR testy,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Firmy dosud nezaznamenaly potíže s dostupností nebo dodávkami samovyšetřovacích testů. 70 % podniků je pořídilo za méně než 60 Kč za kus. Pro více než polovinu firem ale není úhrada testů od zdravotních pojišťoven dostatečná na pokrytí nákladů spojených s testováním. V průměru firmy hlásí dodatečné náklady na jeden test nad úhradu od zdravotních pojišťoven ve výši 56 Kč.

Zaměstnanci proti povinnému testování většinou neprotestují. Jen 15 % firem se setkalo s odmítáním testování ze strany zaměstnanců. Firmy to ale podle zjištění Svazu průmyslu vyřešily většinou tím, že zaměstnancům zajistily jiný druh samotestu, například samotest ze slin, případně akceptovaly potvrzení o absolvování testu z akreditované laboratoře.

Systém pro zadávání pozitivních zaměstnanců do databáze pak hodnotila v minulém týdnu polovina firem jako snadný a bezproblémový. Pro polovinu je ale příliš komplikovaný a časově náročný. „Už od čtvrtka mají firmy návod, jak připojit svoje personální systémy pomocí API a zrychlit tak reportování pozitivně testovaných. Na zkušenosti firem s touto možností ještě čekáme,“ upozorňuje Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PODNIKY VE VELKÉM ROZŠÍŘILY PRÁCI Z DOMOVA

V souvislosti s šířením varianty omikron firmy masivně využívají také home office. 89 % podniků v průzkumu uvedlo, že jim z domova pracují všichni zaměstnanci, u kterých to způsob práce umožňuje. Necelá polovina z nich už měla dříve na home office všechny zaměstnance, kteří mohou takto pracovat. Ve více než polovině firem pak tito lidé docházejí do kanceláře na méně než třetinu týdenní pracovní doby.

„Home office firmy ve velkém využívají už od začátku pandemie. Aktuální čísla z průzkumu ukazují, že podniky nadále zůstávají zodpovědné a s ohledem na šíření varianty omikron využívají home office v maximální možné míře,“ potvrzuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

PARAMETRY PRŮZKUMU

Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnil ve dnech 21. až 24. ledna 2022 a zúčastnilo se ho 196 průmyslových podniků z členské základny Svazu. 15 % z nich byly malé firmy do 50 zaměstnanců, 36 % byly střední podniky s 51 až 250 zaměstnanci a 49 % byly velké firmy s více než 250 pracovníky.

Prezentaci s výsledky průzkumu si můžete stáhnout zde.