TOP 5 NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH ČÍSEL Z PRŮZKUMU SP ČR

  • 73 % firem očekává, že díky digitalizaci získá náskok před konkurencí nebo s ní udrží krok.

  • 74 % podniků chce díky investicím do digitalizace zvýšit svou produktivitu.

  • 55 % podniků plánuje v příštích pěti letech zvýšit investice do digitalizace.

  • Pro 66 % firem je největší překážka nedostatek kvalifikovaných lidí.

  • 98 % podniků se v roce 2021 věnovalo zvyšování své kybernetické bezpečnosti.

Podniky rok od roku přikládají digitalizaci větší váhu. Strategii pro svou digitální transformaci má zpracovanou nebo ji připravuje 80 procent firem, přitom v roce 2019 bylo takových podniků jen 66 procent. Pětina firem v průzkumu se označila za digitální lídry ve svém odvětví. „Je potěšující, že podniky nad svou proměnou začínají přemýšlet strategicky. Firmy už ví, že jeden robot z vás digitalizovanou firmu neudělá. Naše průzkumy dlouhodobě potvrzují, že firmy chtějí díky investicím do Průmyslu 4.0 především zvyšovat produktivitu práce. Pokud k digitální transformaci přistupují systematicky, dosahují při zvyšování produktivity lepších výsledků, které jsou patrné už v relativně krátkém období,“ říká Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

TŘI TYPY PŘÍSTUPŮ K DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI: LÍDŘI, POUČENÍ A SKEPTICI

Rozdíly mezi firmami, které už mají digitální strategie, teprve je tvoří nebo se jimi nezabývají, jsou velké. V pokrocích i výsledcích, které digitalizace firmě přináší. Na základě výsledků průzkumu proto Svaz průmyslu rozdělil firmy do tří kategorií podle jejich digitální zralosti na lídry, poučené a skeptiky.

Lídři mají vlastní digitální strategii. Jde především o velké firmy, často součásti nadnárodních korporací. Vidí měřitelný dopad digitalizace do své ziskovosti, daří se jim relativně dobře plnit dílčí digitální cíle. Prodávají výrobky a poskytují služby, které splňují atributy Průmyslu 4.0. Aktivně vzdělávají své zaměstnance v digitálních dovednostech.

Mezi poučené patří firmy, které dosud k nasazování prvků Průmyslu 4.0 přistupovaly podle individuálních potřeb konkrétních pracovišť bez propojení se zbytkem firmy. Digitální strategii teprve zpracovávají. Za lídry zaostávají ve většině ukazatelů. Hodlají ve větší míře zvýšit investice do digitálních technologií v příštích pěti letech.

Skeptici jsou většinou střední a malé firmy, které nevidí významné přínosy digitální transformace a digitální strategií se nezabývají. Podceňují kybernetické hrozby a neřeší zvyšování digitálních dovedností zaměstnanců. Pokud si stanovují digitální cíle, tak v jejich plnění zaostávají za lídry i poučenými.

„Z průzkumu je vidět, že se nůžky mezi firmami rozevírají. Největší problém už za pár let mohou mít podniky, které stále digitální transformaci podceňují. Ocitnou se nejen v datové, ale i byznysové izolaci a digitálně zralejší konkurence je převálcuje,“ uzavírá Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

KLÍČEM K ÚSPĚŠNÉMU PŘECHODU NA DIGITÁLNÍ VÝROBU JE VZDĚLÁVÁNÍ LIDÍ

Investice do digitalizace a Průmyslu 4.0 mají dlouhodobě společného jmenovatele. Firmy očekávají, že jim přinese náskok před konkurencí nebo vyšší produktivitu. V posledním roce kvůli zkušenostem z covidové krize skokově vzrostl podíl firem, které od digitalizace očekávají zvýšení odolnosti vůči budoucím krizím. Ve srovnání s loňským průzkumem z 25 procent na 38 procent. Digitalizace bude hrát v příštích letech ve firemních investičních rozpočtech ještě větší roli. Zvýšit tento typ investic hodlá 55 procent dotázaných firem.

Při své digitální transformaci a souvisejících investicích ovšem firmy stále narážejí na řadu překážek. Nejčastěji si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, část se setkává i s odporem zaměstnanců vůči novým technologiím a obavami, že jim už nebudou rozumět. I proto proti loňsku vzrostl počet firem, které aktivně školí své zaměstnance v digitálních dovednostech. Takových podniků je více než třetina a další pětina už vzdělávací programy připravuje.

„Firmy si začínají uvědomovat potřebu digitálních dovedností nejen u nově příchozích zaměstnanců, ale zejména u těch stávajících, bez jejichž aktivní účasti je jakákoliv transformace firmy těžko proveditelná. Ve zvýšené míře se začínají věnovat vnitrofiremnímu vzdělávání. Ubylo firem, které si myslí, že jejich zaměstnanci již všechny potřebné digitální dovednosti mají. Je důležité, aby podniky se svými lidmi o celé proměně mluvili, vzbudili v nich zájem a udělali z nich aktivní součást celého řešení,“ komentuje Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

FIRMY POSILUJÍ KYBERBEZPEČNOST

České firmy si uvědomují rizika kybernetické bezpečnosti. Téměř dvě třetiny dotázaných podniků považují za největší hrozbu v digitální oblasti v příštích dvanácti měsících právě kybernetický útok na firmu.

Firmy v posledních dvanácti měsících proto udělaly více opatření ke zlepšení kyberbezpečnosti než o rok dříve. Nejvíce vylepšovaly zabezpečení systémů a počítačů. Zatímco v roce 2020 se lepšímu zabezpečení věnovaly dvě třetiny firem, letos to bylo 81 procent dotázaných. Intenzivněji firmy pracovaly také na ochraně uložených dat a více než polovina vzdělávala své zaměstnance.

„Je dobře, že si firmy uvědomují nebezpečí, jaké pro ně představují kybernetické útoky. Bohužel z praxe posledních dvou let vidíme, jak byla tato hrozba kvůli rychlému rozšíření práce z domova opomíjena. Je potěšitelné, že vzdělávání zaměstnanců i v této oblasti vidí firmy jako důležité,“ říká člen představenstva Svazu průmyslu Jiří Holoubek.

Kompletní výsledky průzkumu si můžete přečíst zde.