Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2015 optimistické náborové plány. Devět procent zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 88 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2015 hodnotu +7 %.

„Na trhu práce pozorujeme skutečnou euforii a nevídané oživení, které připomíná roky 2006 – 2008, než vypukla ekonomická krize. Poptávka výrazně převyšuje nabídku pracovníků a ve velkých městech a průmyslových zónách hlásí firmy jejich kritický nedostatek. Hlavním tahounem oživení na trhu práce je automobilový sektor, který vytváří nová místa nejen v samotných automobilkách, ale v celé síti jejich subdodavatelů. Masivní nábory realizujeme také ve velkých logistických centrech a call centrech po celé republice. Nová situace na trhu nutí zaměstnavatele k novým přístupům v personální strategii. Přehodnocují odměňovací schémata a benefity, jinak organizují své provozy, více využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání, organizují nábory ve vzdálených regionech nebo dokonce v zahraničí. V několika regionech ale zůstává vysoká nezaměstnanost a překonání této disproporce bude nadále velkou výzvou pro stát, firmy a jednotlivce,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

V příštím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků podle velikosti. Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejoptimističtější náborové plány s Čistým indexem trhu +28 % a středních +24 %. Malé společnosti s Indexem +6 % a mikropodniky s +5 %.

Zaměstnavatelé v osmi z 10 odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídá odvětví Stavebnictví, Zpracovatelský průmysl a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s Čistým indexem trhu práce +10 %. Jedno odvětví očekává mírný pokles počtu pracovních sil, a to Těžba nerostných surovin s hodnotou -1 %, Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody vykazuje 0 %.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější Čistý index trhu práce +13 % hlásí Morava. Zaměstnavatelé v Praze a v Čechách hlásí Index ve výši +4 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím zůstávají náborové plány ve všech třech regionech relativně stabilní, mírný nárůst o 4 procentní body hlásí regiony Praha a Morava, Čechy pouze o 1 procentní bod.

 

Souhlasíte s výslekdy průzkumu?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-