Výsledky budou využity pro nastavení státních programů podpory exportu a pro nastavování oficiálních pozic ČR na úrovni EU, např. při vyjednávání obchodních dohod s třetími zeměmi či pro zlepšování podmínek firem v rámci EU.

Průzkum do určité míry navazuje na zjišťování Svazu průmyslu a dopravy ČR z dubna letošního roku, je však detailnější a poskytne Ministerstvu průmyslu a obchodu podněty pro nastavení proexportních nástrojů jak pro nejbližší období po opatřeních z důvodu celosvětové pandemie COVID-19, tak i v dlouhodobějším horizontu. Jeho výsledky budou tedy důležité z hlediska nastavení budoucích státních programů podpory exportu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude z výsledků průzkumu také čerpat informace pro nastavování oficiálních pozic ČR na úrovni EU při dalším vyjednávání obchodních dohod s třetími zeměmi a uskupeními či pro zlepšování podmínek firem v rámci EU.

Dotazník vyplňte prosím zde.

Termín pro vyplnění dotazníku: do 28. června 2020.

Děkujeme Vám za zapojení se do průzkumu!