Průmyslová produkce v červnu 2015 meziročně reálně vzrostla o 8,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 5,5 %. Červen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 1,0 %.

K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,9 procentního bodu, růst o 16,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,3 p.b., růst o 15,0 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,9 p.b., růst o 10,2 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 10,9 %) a tisk a rozmnožování nahraných nosičů (příspěvek -0,01 p.b., pokles o 0,8 %).

Průmyslová produkce (meziroční změny)

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v červnu 2015 meziročně vzrostly o 7,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 12,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,2 %.

Hodnota nových zakázek v červnu 2015 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,4 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +4,3 procentního bodu, růst o 11,9 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,6 p.b., růst o 13,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,5 p.b., růst o 13,0 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,003 p.b., pokles o 0,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2015 meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2015 meziročně vzrostla o 4,3 % a činila 28 086 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v květnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,0 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za červen 2015 Eurostat zveřejní 12. 8. 2015 v 11.00 h.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2015

Průmyslová produkce ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 4,8 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2015 byla sezónně očištěná produkce o 1,0 % vyšší. Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vyšší o 4,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 7,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,7 %. Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostly o 6,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,4 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2015meziročně zvýšil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2015 meziročně vzrostla o 3,0 % a činila 28 559 Kč.

Český průmysl těží z oživení jak domácí, tak světové ekonomiky. Zárukou růstu i v následujících měsících by měl být nárůst nových tuzemských i zahraničních zakázek. Příznivě na český průmysl působí i slabá korunu, neboť zatímco produkce je exportně orientovaná, významnou nákladovou položkou stále zůstává práce, kterou platí v korunách a mzdy výrazně nerostly. Podniky si tak drží potřebnou flexibilitu,“ říká Petr Smutný, partner v oddělení Podnikových financí a restrukturalizací PwC ČR a dodává:

Letní měsíce můžou přinést statistické výkyvy z důvodu různě nastavených celozávodních dovolených, ale celkově očekávám, že letošní rok přinese velmi pěkná čísla. Jedním z tahounů růstu je automobilová výroba, která je jedním z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky. Podle posledních odhadů čeká tuzemské automobilky z pohledu objemu produkce další rekordní rok. Z toho by měla těžit i další navazující odvětví,“

Průmysl svým červnovým růstem příjemně překvapil. Meziroční tempo, podpořené jedním pracovním dnem navíc, bylo nejrychlejší z letošních dosavadních měsíců. Pozitivně ale vyznívají i další související informace z průmyslu. Předně je růst široce založený. Výroba dopravních prostředků se na něm podílí zhruba třetinou, další dvě třetiny jsou ale taženy jinými odvětvími, z nichž mnohá s výrobou aut přímo nesouvisejí,“ uvádí ve svém komentáři Pavel Sobíšek z UniCredit Bank.

Celkově nadále zůstává průmysl hlavním tahounem českého HDP ze strany produkce. Meziroční růst průmyslu za druhý kvartál o 4.8% znamená, že česká ekonomika v uvedeném období zřejmě příliš neztratila ze čtyřprocentního tempa z předešlého kvartálu,“ dodává Sobíšek.

Komentář SP ČR: Očekávání se potvrdila. Průmysl nadále rostl velmi slušným tempem.

Meziroční hodnota růstu průmyslové produkce 8,1 %, po očištění o počet pracovní dní 5,5 %, představuje více než dobrý závěr prvního pololetí a hodnota nových zakázek se přidává pozitivním indikátorům pokračování růstu. Meziměsíčně průmyslová produkce po očištění o sezonní vlivy vzrostla o 1 %.

Pozitivní je návrat řady odvětví do kladných hodnot meziročního růstu, což potvrdilo, že květnová hodnota poklesu u některých odvětví znamenala spíše měsíční výkyv. Kromě „tahouna“ průmyslové produkce – výroby motorových vozidel (meziroční růst 16 %) rostla výrazněji i výroba strojů a zařízení (15 %) či výroba pryžových a plastových výrobků (12,9 %). Hodnoty nad 10 % nebyly tedy výjimečné. Záporné hodnoty se ve sledované struktuře odvětví objevily pouze u výroby ostatních dopravních prostředků a zařízení (-10,9 %), kde se jedná pravděpodobně o měsíční výkyv (hodnota zakázek vzrostla meziročně o 36 %), a u dlouhodobě klesajícího odvětví tisku a rozmnožování nahraných nosičů.

Dominantní pozici si ve zpracovatelském průmyslu a v naší ekonomice celkově zachovává a zvyšuje výroba motorových vozidel. Nejen kladné hodnoty růstu v letošním roce, ale i dlouhodobější udržení významné pozice se týká odvětví jako výroba strojů a zařízení, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba počítačů, výroba elektrických zařízení či výroba pryže a plastů.

Druhým pozitivem je jak hodnota (10,3 %) tak i struktura růstu nových zakázek (domácí 11,4 %, zahraniční 9,7 %). Odvětvově zakázky překračují 10% růstové hodnoty kromě výroby motorových vozidel, která přispěla k růstu zakázek nejvýznamněji, také například výroba strojů a zařízení či výroba elektrických zařízení.

Naše šetření z konce června naznačuje očekávání pokračování růstu zakázek v druhé polovině roku. Pozitivní očekávání potvrzují i červencové konjunkturální průzkumy ČSU či index nákupních manažerů (PMI). Rok 2015 bude opět rokem s přední pozicí průmyslu pro růst ekonomiky, odrážející se i v ostatních oblastech jako je trh práce, ekonomická očekávání či vazba na související sektory. To, že růst české ekonomiky je spojen jak s domácí tak zahraniční poptávkou je vidět i na výsledcích zahraničního obchodu, kde jak export, tak import rostly hodnotami překračujícími 10 %. Dnes také vyšly výsledky stavebnictví, kde stavební produkce taktéž kladně přispívá k ekonomickým výsledkům (meziroční reálný růst o 7,8 %). Na rozdíl od průmyslu, ale stavebnictví nepřekonalo hodnoty z předkrizového období (z roku 2008), nicméně lze vnímat současné hodnoty oživení pozitivně.

 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-