„Základní výzkum vytváří významné podněty pro aplikovaný výzkum a nakonec pro firemní praxi. Chybí zde však článek, který by je výrazněji provázal a zjednodušoval. Pro zlepšení situace se můžeme inspirovat v zahraničí na příklad v Rakousku nebo Izraeli,“ uvedl Eduard Palíšek, člen představenstva SP ČR pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Akademie věd ČR budou dlouhodobě spolupracovat na následujících prioritách, které zahrnou do svého aktualizovaného memoranda o spolupráci:

  • Příprava vzorových smluv mezi firmami a ústavy AVČR inspirovanými německým a britským vzorem, které by podle stupně spolupráce nastavily systém a vyvážený smluvní vztah pro nakládání s duševním vlastnictvím a transferem technologií.
  • Prezentace úspěšných příkladů spolupráce firem a ústavů AV ČR a jejich zveřejňování a propagace.
  • Podpora implementace modelů spolupráce po vzoru uznávaných výzkumných institutů rakouské společnosti Christiana Dopplera a německého Fraunhoferova institutu.
  • Obě organizace budou vzájemně koordinovat připomínky k návrhu paragrafovaného zákona o VaVaI.
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR a Akademie věd ČR budou dlouhodobě hledat seniorní experty a vychovávat budoucí odborníky z praxe pro vyhodnocování tržního uplatnění výsledků výzkumu.

Společného jednání se za AVČR zúčastnila nastupující předsedkyně Eva Zažímalová, dosluhující předseda Jiří Drahoš a člen Akademické rady odpovědný za koordinaci rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry Josef Lazar. SP ČR zastupoval člen představenstva zodpovědný za oblast vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) Eduard Palíšek, generální ředitelka Dagmar Kuchtová, ředitel Sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek a manažer pro VaVaI Jan Proksch.

Příkladem zlepšující se spolupráce výzkumné a aplikační sféry je realizace řady úspěšných výzkumných programů v rámci Strategie Akademie věd AV21.

Tisková zpráva ke stažení zde.

-lhe-