Jde o dobrý výsledek. Z makroekonomických dat vidíme, že roste i efektivita výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu. Hrubá přidaná hodnota ve 3. čtvrtletí 2017 totiž vzrostla o 7,9 %, tedy dokonce více než samotná produkce,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu vyhlíží dobrý začátek nového roku pro tuzemské podniky.

„Žádnou negativní změnu pro závěr roku od firem signalizovanou nemáme a předpokládáme dobré výhledy. Pozitivní vývoj pro nejbližší měsíce dokládají i zveřejněné hodnoty nových tuzemských i zahraničních zakázek firem,“ doplňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Rizikem pro podniky podle Svazu průmyslu zůstává odříkání zakázek a prodlužování výrobních lhůt.

„Očekáváme, že průmysl dále poroste, byť se zostřuje boj o zaměstnance i dodavatele. V oblasti průmyslu se zaměstnanost v říjnu ještě zvýšila o 2 %, rostly i mzdy o 7,1 %. Některé firmy kvůli nedostatku pracovníků začínají mít problémy uspokojit poptávku. V příštím roce pak bude tempo růstu pravděpodobně nižší,“ uzavírá Bohuslav Čížek.

Zdroj: www.spcr.cz

-lhe-